🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Családi regénytár
következő 🡲

Családi regénytár, Bp., 1900-1917: katolikus szellemű szépirodalmi könyvsorozat. - Kiad. a SZIT. Kötetei: 1-2. Montal Mária: Germaine eszménye. Reg. 1-2. köt. Ford. Szentannai. 1900. - 3. Cyprián: Utak az életben. Elb-ek. 1900. - 4. Lamiraudie, C. de: Filemon ezr. Elb-ek. Ford. A. Vilma. + Canth, Minna: Hol a boldogság? Ford. Bán Aladár. 1900. - 5-6. Eszter. Reg. 1-2. köt. Írta X... grnő. 1900. - 7-8. Craven Ágostonné: Eliane. Reg. Fr-ból ford. Rada István. 1900. - 9. Kincs István: Rajzok a kuruc világból. 1900. - 10-12. Filó Károly: A vt. szelleme. Tört. reg. a Diocletian-féle ker-üldözés korából. 1-3. köt. 1901. - 13. G. Büttner Júlia: Úgy mint volt. Elb-ek. 1901. - 14. Boul, M.: A Mária-kép. Elb. Ford. Sziklay János. 1901. - 15. Andor József (Cyprian): Angyalföldön. Elb-ek. 1901. - 16-17. Don Luis Coloma elb-ei. 1-2. köt. Sp-ból ford. Jándi Bernardin. 1901. - 18. Csapodi Istvánné: A kék ruhás assz. - Tinseau, Leon: Psyche lámpája. Elb. Ford. A. V. 1902. - 19. Franko Iván: dr. Hincz és az úrfi. Elb. az 1846-1848 zivataros évekből. Ford. Zsatkovics Kálmán. 1902. - 20-23. Kincs István: A leánymamák fia. Víg reg. 1-4. köt. 1902. - 24-25. Mairet, Jeanne: A hiábavaló gazdagság. Reg. 1-2. köt. Fr-ból ford. Rada István. 1902. - 26. Vértessy Gyula: Falusi tört-ek. Elb-ek. 1902. - 27. Az ezer tó országából. Finn elb-ek. Ford. Bán Aladár. 1902. - 28-29. Tarczai György: Budai históriák. 1-2. köt. 1902. - 30. Neumeyer K. Dezső: A Krassó mellől. Elb-ek. 1902. - 31-32. Andor József: Két világ között. Reg. 1-2. köt. 1902. - 33-34. Tarczai György: Masolino. Reg. Zsigmond kir. korából. 1-2. köt. Ford. M. Hrabovszky Júlia. 1904. - 35-36. Castelnuovo, Enrico: Küzdelmek. Reg. 1-2. köt. Ford. M. Hrabovszky Júlia. 1904. - 37. G. Büttner Júlia: A méltóságos assz. emberei. 1904. - 38-39. Harland, Henry: Sampauls grnő. 1-2. köt. Ang-ból ford. G. M. 1904. - 40. Tarczai György: A zengő hegy. Bükkvidéki históriák. 1904. - 41-43. Br. Brackel, Ferdinande: A műlovas leánya. Reg. 1-3. köt. Ford. Rada István. 1905. - 44. Kiss Menyhért: Az aranypók és egyéb elb-ek. 1905. - 45. M. Hrabovszky Júlia: Női szívek. Elb-ek. 1905. - 46. Tarczai György: Az egetverő hegy. Elb-ek a Tátra vidékéről. 1906. - 47. Lamirandie, C.: Geneviève megtérése. Elb. Ford. A. V. 1906. - 48. Coloma, Don Luis: Sp. képek. Ford. Jándi Bernardin. 1906. - 49-50. Andor József: Újabb elb-ek. 1907. - 51-52. Dickens Károly: Kis Dorrit. 1-2. köt. Átd. Filó Károly. 1908. - 53-54. Coloma, P. Luis: A vt. kirnő. 1-2. köt. Ford. Gerely Józsa Jolán. 1909. - 55. Andor József: Ijjas Tamás végzete. Reg. 1909. - 56. Champol: Alexandrina nővér. Ford. Hodács Ágost. 1909. - 57-58. Sziklay János: Szegény élet, gazdag lélek. Elb. 1910. - 59. Vitis, Charles de: A dr-kisassz. Fr-ból ford. Rada István. 1910. - 60-61. Sheehan Patrick Ágost: Az üldözöttek. Reg. 1-2. köt. Ford. -Y-E. 1910. - 62. Vautel, Clément: Az álomkép. Reg. Fr-ból ford. Kertész Kálmán. (1911) - 63-64. Coloma, P. Luis: Boy. 1-2. köt. Ford. Gerely Jolán. (1911) - 65-68. Wieseman Miklós: Fabiola v. a katakombák egyh-a. 1-4. köt. Ang-ból ford. Hudek Ágoston. (1911) - 69. Csapodyné Allaga Vilma: Almavirág. Reg. Boldogassz. kis katonája. Elb. (1912) - 70. Orbán Dezső: A gyöngysoros Diana. (1912) - 71-74. Williamson, C. N.-A. M.: Az arany csönd. 1-4. köt. Ford. P. K.-F. E. (1912) - 75-76. Tarczai (György): Öt novella. 1913. - 77-78. Williamson, C. N.-A. M.: Herkules vendége. 1913. - 79. Kertész Kálmán: Fehér turul. 1913. - 80-81. Barklaz, L.F.: Esti dal. 1914. - 82-83. Handel-Mazzetti, Enrica: Játszótársak. 1914. - 84. Vécseyné Jankovich Lujza: Keressük a boldogságot. 1914. - 85-87. Williamson, C. N.-A. M. Az erdő fia. (1915?) - 88. Katona Ernő: A forr. Elb. 1916. - 89. - 90. Harsányi Lajos: A halálfejű pille. (1915) - 91-94. Sienkiewicz, Henryk: Tűzzel-vassal. 1-4. köt. Ford. Bányai K. 1915. - 95. - 96. - 97. - 98-100. Sienkiewicz, Henryk: Sivatagban - őserdőben. Ford. Bányai K. 1917. 88