🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csajág
következő 🡲

Csajág, Veszprém m.: 1984: Balatonfőkajár filiája. - Régészeti emléke egy 36 cm magas, aranyozott bronz körmeneti kereszt. Szárai négykaréjosan végződnek, a karéjokban öntött félalakok, fölül és alul egy-egy angyal, a keresztszárakon Mária és Szt János evang. A korpusz öntött, nagy tálszerű gloriolával. A hátoldalán vésett Agnus Dei, a szárvégeken evangélista-szimbólumok. A kereszt alatt nagy, gömb alakú nodus és nyélre húzható köpű van. A 13. sz. közepén készült, vsz. mo-i munka. Pribék István knk. 1864: ajándékozta a M. Nemz. Múz-nak. L.Zs.

Gerevich: Mo. románkori emlékei. Bp., 1938:200. (veszprémi eredetűnek tartja)