🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csíkszentmihályi
következő 🡲

Csíkszentmihályi Róbert (Bp., 1940. jan. 5. –) szobrász, éremművész. – 1964–: Szentendrén él. 1965: végzett a Képzőműv. Főisk-án, 1974: Munkácsy-díjas, 1983: Érdemes művész, 1995: Koszorús szobrász, 2001: Kiváló művész. 1972: és 1982: a Római M. Akad-án tanult, 1980: tanulmányúton járt Indiában és Görögországban, 1982: Svédországban. A hazai modern kortárs szobrászat és éremművészet kiemelkedő mestere. Műveiben a klasszikus hagyományok ötvöződnek a modern szobrászat elemeivel, nem egyszer expresszív erővel. Az 1990-es évektől állatember-szobraival aratott sikert. Egyházművészeti munkássága is jelentős. Fontosabb köztéri művei: Batthyány Kázmér (Siklós, 1971), Herman Ottó emlékkút (Bp., 1974), Háború (Dunaújváros, 1974), Szarvas (Bp., 1981), Zene (Bp., 1983), Tűzszerész emlékmű (Bp., 1985), 2. magyar hadsereg (Bp., 1993), II. vh-s emlékmű (Jászszentandrás, 1992; Tata, 1994; Biatorbágy, 1995; Szentendre, 1997), Kossuth Lajos emléktábla (Bp., 1994, Vác, 2002), Budapest a Duna gyöngye (Bp., 1998), Türr István (Róma, Gianicolo, 1999), III. Béla (Pilisszentkereszt, 2000), 1956 (Szekszárd, 2000; Róma, 2001; Bp., Műegyetem, 2006), Winkler Lajos emléktáblaI (Velence, Olo., 2002), Németh László (Bp., 2006). – Több síremléket is készített (pl. Jankovich Ferenc, Cs. Szabó László, Káldy Ferenc, Berki Géza, Barcsay Jenő). Egyházműv. alkotásai: B. Erzsébet, B. Dominici János, Szt Hedvig dombormű (vatikáni Magyar Kpna, 1980); oltár és ambó (Bp., Szt Anna plébtp, 1984); Szent Ferenc szobor (szentendrei Ferences Gimn., 1986); kálvária-stációk (ábrahámhegyi Szt László tp mellett, 1988); Krisztus (kismarosi Szűz Mária-tp., 1989), Szent László dombormű (Letkés tp, 1995); Szt József szobor (pasaréti Páduai Szt Antal plébtp mellett, 1996); Szt Péter, Szt Pál és négy evangélista dombormű (szentendrei Péter-Pál tp, 1999 és 2001); Szénbányász emlékmű angyal-szobor (Dorog, 2004); Tihanyi alapítólevél emlékmű (tihanyi apátsági tp. előtt, 2005), Szt Erzsébet dombormű (Szentendre, Péter-Pál tp-on, 2007); Ferences jubileum (Bp., Margit krt-i ferences rendház falán, 2009). Munkásságában meghatározó fontosságú az éremművészet. Egyházi tárgyú érmei: Szt Ferenc (1984, 1988, 1990), Vitéz János (1988), Szt György, Szt Kristóf, Békásmegyeri ref. tp (2000). Egyedi sorozatot képeznek az 1988-tól évente készített a karácsonyi érmek. Hazai és külföldi múzeumokban számos kisplasztikája található. 2010: a szentendrei Művészet Malomban életmű kiállítása volt. Pr. L.

Petényi Katalin: ~. Bp., 1979. – Kovács Gyula: ~ művészete. Művészet, 1981/12. – Hann Ferenc: ~. Szentendre, 1984. – L. Kovásznai Viktória: ~ Szentendrén. Kritika, 1985/1. – Erdélyi János: Oratorium Magnae Dominae Hungarorum Romae. Bp., é. n. – Csontó Lajos (szerk.): ~. Szentendre, 1992. – Építő művészet. Bp., 1997. – Szakolczay Lajos: ~ szobrairól. Kortárs, 1999/6. – Losonci Miklós: Ábrahámhegy – Szentendre. Új Ember, 2000. okt. 29. – H. Vladár Ágnes: Pasaréti Páduai Szt Antal plébániatemplom. Bp., 2001. – Szikora: ~ „metaformái” a Manrézában. Új Ember, 2004. jan. 18. – Nagy T. Katalin (szerk.): ~. Bp., 2005. – Németh László: A magyarok római kápolnája. Bp., 2005. – Koltai András (szerk.): A Szt Anna templom és a budai Víziváros katolikus egyházai. Bp., 2005. – Prohászka László: ~ karácsonyi érmei. Művészet és Barátai, 2005. nov-dec. – budai: Új tihanyi nevezetesség. Keresztény Élet, 2005. december 25. – Harsányi István – Vladár Ágnes: A pasaréti Páduai Szt Antal templom. Bp., 2009. – Szakolczay Lajos: ~. Bp., 2008. – Vigilia 2010/6. (Prohászka László: Beszélgetés ~tel.)