🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csíksomlyói Katolikus Gimnázium
következő 🡲

Csíksomlyói Katolikus Gimnázium, 1650 k.-1948. aug. 3.: a katolikus székelyek művelődési központja. - Fenntartója a minorita r., 1850: az →Erdélyi Római Katolikus Státus. A 14. sz: megtelepedett minoriták virágzó isk-ját 1661: a tatárok elpusztították. →Kájoni János fából újjáépíttette, majd 1693: kőépületet emeltek. 1710: gimn. lett, 1725: konviktust nyitottak, 1780: bőv. (tanítani kezdték a ném. nyelvet). Az isk. nagytermében v. a szabadban gyakran rendeztek színielőadásokat; különösen passióik vonzották a környék sokezer lakosát. Több tucat m. és lat. színdarabjuk maradt ránk; köztük számos vígjáték (→iskolai színjátékok). 1781: a besorozás miatt az isk. 400 tanulójából 30 maradt. II. József rendeletére 1785: a telket, az isk-t és minden javát elárverezték. 1790 u. →Andrási Rafael Péter házfőn. visszaváltotta a telket, s újraalapította a gimn-ot. 1834: új házat építettek. 1850: algimn. lett; tanári karát a szerz-ek hazafias magatartása miatt világi tanárokkal és egyhm-s papokkal cserélték föl. 1857: Haynald Lajos erdélyi pp. gyűjtést rendezett, melyből 1874: 8 o-os főgimn-ot és tanítóképzőt nyitottak. 1887: 184, 1899: 378 (210 bennlakó), 1909: 300 (178 bennlakó) tanulója volt. 1909: Csíkszeredán építkeztek, 1911: mindkét int. ide költözött. A gimn. 1918 u. is m. tannyelvű, teljes nyilvánossági jogú kat. isk. maradt. 1940: a Segítő Máriáról nevezték el. 1948: államosították. -- 1990: Márton Áron pp. nevét vette föl. M.I.

Orbán II:19. - Wutz 1887:46. (Alapítva 1692) - Vajda 1900:73. (alapítva 1650 k.) - Kalmár 1910:56. (alapítva 1650 k.) - MTC 1918, 1944. - Barthos-Csetri 1923:249. - Jancsó 1935. - Boga 1940. - Mészáros 1988:175.