🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csázma
következő 🡲

Csázma, v. Körös vm. (Čazma, Horváto.): 1. Szentlélekről nevezett társaskáptalan. 1222: István zágrábi pp. alapította Újcsázmán 12 stallummal. 1260: és 1280: pecsételt okl-e ismert. 1325: egy okl. pecsételési záradéka a hiteleshelyi pecsét vsz. nem sokkal korábbi cseréjéről tudósít. - 13. sz. 1 feléből való, kör alakú, töredékes pecsétjén a Szentlélek eljövetele. A leszálló galambtól szerteáradó sugarak indulnak az apostolokra, közepén vsz. Mária ülő alakja volt. -  Mandorla alakú  (78 x 46 mm) új pecsétjén háromrészes, oszlopos építmény, középütt keskenyebb, félkörívvel záródó fülkében a gyermek Jézust bal karján tartó Madonna, tőle jobbra és balra csúcsív alatt az ap-ok, fölöttük az ívek külső hajlatán kúszólevelek, az ívzáradékok fölött ablakokkal áttört tornyocskák, köztük az égi szférát jelző körív. Fölötte félalakos Krisztus holdsarlóval és napkoronggal,  nimbuszát kereszt díszíti, jobb kezét áldásra emeli, baljában kv. Közte és a Madonna között a Szentlélek galambja. Felül 2, kúszólevelekkel díszített, egymáshoz támasztott pálca, a képmező alsó csúcsát 3, közös tőből szétnyíló pálmalevél tölti ki. Körirata gyöngysorok között: SIGILLVM CAPITVLI ECCLESlE CHAZMENSIS - A török időkben Varasdra költözött, majd elpusztult. Prép. címét a zágrábi pp. adományozta, 1850. k. a zágrábi székeskápt. 5. stallumával kapcsolták össze. - 2. domonkos kolostor. István zágrábi pp. 1226-1240: ktort alapított a domonkosoknak és halászati jogot adott nekik. 1241: náluk temették el titokban IV. Béla öccsét, Kálmán hg-et, aki menekülés közben belehalt a Sajó menti csatában kapott sebeibe. IV. Béla ~ról küldött segítségkérő levelet a tatárokkal szemben a p-hoz. 1505: a domonkosok Mária Magdolna tiszt. sztelt klastroma jelentős birtokot kapott ~ közelében, naponta végzendő sztmisék fejében. A szerz-ek gyakran szenvedtek a portyázó törököktől, de még 1526: is kitartottak helyükön. A Szt Mária Magdolna-tp., amit kőből kezdtek építeni, majd téglával folytatták, ma is áll. H.F.

1. LBE:151. - Péterffy II:276. (Bold. Szűz Máriáról nev.) - Jerney 1855:43. (pecsétrajz) - EME VII:138. - Takács 1992:53. - 2. Vijesti, zalaca i konzervatora Hrvatske 29. (1980):5. (Horvat, Z.: Dominikanska crkva u Cazmi)