🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csávolszky
következő 🡲

Csávolszky József (Buják, Nógrád vm., 1843. ápr. 17.-Vác, 1905. máj. 9.): választott püspök. - Középisk-it Vácott és Nagyszombatban, a teol-t Vácott végezte, 1869. VIII. 12: pappá szent. Muslay Sándor gyermekeinek nev-je, 1873: ppi szertartó és irattáros, 1875: egyhm. kvtáros és sztszéki jegyző, 1877: ppi levtáros. 1880: a ppi liceum fil. tanára, 1882: ppi titkár, 1883: irodaig. 1885: szegyh. knk., az erkölcstan és lelkipásztorkodás tanára és a papnev. rektora. 1901: ansariai vál. pp. - ~ alapította a váci Kat. Kört, a Szt József Fiúnevelő Int-et és a Múz. Egyes-et. - M: A kat-ok autonomiája és az 1871. é. szervezeti szabályzat. Bp., 1891. - Betűjele: Cs.J. (nagyszombati Heti Közl.; Kat. Hetilap; M. Állam) - Utóda az ansariai c-en 1909: Walter Gyula. T.E.

LBE:9. - Irod. Szle 1891:4. sz. - Szinnyei II:218. -Egyh. Közl. 1905:19. sz. - Népnev. 1905:153. - Nógrád vm. 1911:266. - Chobot II:717. - Gulyás IV:705; 1956:108.