🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csáti
következő 🡲

Csáti Demeter, OFM (Szilágyság, 15. sz.-1544 u.): költő. - 1502/03: a krakkói egy. diákja.  1529 e. vsz. ferences házfőn. 1529: az ozorai →custodia custosa. 1531: Pesten hitszónok, 1533. VI. elején Patakon gvardián, 1535: hitszónok Váradon, 1537: Csanádon. 1539: a pataki custodia custosa, 1542: Szécsényben hitszónok. Egyetlen ránk maradt versét 1526 k. írhatta. A fehér ló mondáját földolgozó, vsz. szájhagyományon alapuló epikus költ-e címét nem ismerjük; szövege is csonka. A szakirod. a műre többféle elnevezést is használ (Csáti Demeter éneke, Pannoniai ének, Pannonia megvételéről stb.) - M: RMK II. (kiad.: Szilády Áron) Bp., 1879:5. Újabb kiad.: Balassi Bálint és a 16. sz. költői I. (Szerk.: Varjas Béla) Bp., 1979:286. P.M.Zs.

Szinnyei II:206. - ItK 1892:273, 433. (Széchy Károly: A Pannoniai ének) - Irodt. 1914:307. (Timár Kálmán: Néhány ferencr. írónkról) - MItB I:181.