🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Császka
következő 🡲

Császka György, Császtka (Nyitraszerdahely, Nyitra vm., 1826. dec. 4.-Kalocsa, 1904. aug. 11.): érsek. - A gimn-ot Nyitrán, Tatán, Esztergomban és Pozsonyban végezte. 2 é. az Emericanum növ-e. A fil-t Nagyszombatban, a teol-t 1847: a Pázmáneum növ-eként végezte. 1850. IX. 24: pappá szent. A nagyszombati érs. konviktus pref-a, 1853. XII: Esztergomban sztszéki jegyző és levtáros, 1856: helynöki titkár. 1864: prím. irodaig. 1870. IX. 29: esztergomi knk., 1874. II. 27: szepesi mpp. - Sokat áldozott a papság ellátására. A m. szellemű szl. közművelődési egylet egyik alapítója és vez-je volt. Lőcsén, Rózsahegyen és Turdossinban leánynev. int-et, Szepesolasziban leányárvaházat, Szepesváralján nyomdát és 1890. X: Szepesi Közl. c. hetilapot alapított, műemlékeket mentett meg a pusztulástól. 3000 Ft-tal járult hozzá a Monumenta Vaticana kiadásához. - 1891. X. 27: kalocsai érs. Gyulafalva, Szilágyi és Wekerlefalva új telepítésű községekben tp-ot és pléb-t építtetett, Cservenkán, Csengődön, Rémen, Felsőhegyesen, Tornyoson pléb-t szervezett, Zentán és Óbecsén létrehozta a 2. pléb-t, adományaival támogatta a zombori karm., s az újvidéki plébtp. építését. A millennium idején 75.000 Ft-os alapítványt tett, melyből a kántortanítói nyugdíjint. tőkéjének növelésén kívül lehetővé tette a kalocsai Tanítók Háza és Szegények Háza építését. Saját költségén építtette a kalocsai Kat. Kör épületét, házat vett a Legényegyletnek. - Fm: A dohányzás tilalmáról papnöveldékben. Nagyszombat, 1846. - Viszonyszámi táblák. Uo., 1853. - Folyt. a Supplementum Analectorum Terrae Scepusiensis Pars II. c. vállalkozást. - Utóda a szepesi széken 1891. XII. 1: Szmrecsányi Pál, Kalocsán 1905. XI. 1: Városy Gyula. 88

M. Sion 1886:99. - Ogy. alm. 1887:14. (*dec. 3.); 1892:12; 1896:12. - Szinnyei II:197. - Pallas IV:629; XVII:317. - Zelliger 1893:70. - Nyitra vm. 1899:282. Arck. (*dec. 3.) - Kollányi 1900:498. - Egyh. Közl. 1904:33. sz. Arck. - Vasárnapi Újs. 1904:573. - Esztergom vm. 1908:135. (†1905!) - Schem. Scep. 1913:4. (9.) - Winkler 1926:47. - KL I:367. - Gulyás IV:678. (†Bp.)