Magyar Katolikus Lexikon > C > császár


császár (a lat. caesar szóból): több országot egyesítő birodalom uralkodójának címe (→caesar, →bizánci birodalom, →német-római birodalom, →Osztrák-Magyar Monarchia). - A bizánci ~ban (324-1453) az ókori világuralkodó eszméje öltött ker. formát: Isten helyettese a földön, feltétlen úr az állam és egyh. fölött, minden ellenség legyőzője, a béke, az igazságosság és az igaz hit őre. A Ny-i, ném-róm. ~ a →két kard elmélet alapján eredetileg függő viszonyban volt a pápától, s az egyh. védője volt. A ~ szakrális jellege az →invesztitúra-harc után fokozatosan megszűnt. →császárkultusz **

Kirschbaum II:474.

Császár, Komárom-Esztergom m.: plébánia a győri egyhm. kisbéri esp. ker-ében. - 1332: Chazar. A törökök 1552: elfoglalták. Lakói 1622: ref-ok lettek. 1724: alapították újra. Mai Szt Péter és Pál tp-át 1775: Fellner Jakab építette, a falképeit Dorfmeister István festette. Egyedülálló a húsvéti gyertyatartója. Harangjait 1924: 83,5 cm átm. a Harangművek R.T., 1935: 55 cm átm. Szlezák László öntötte. Org-ját (2/10 m/r) 1793: ismeretlen mester építette. 1921: Váradi Miklós és Barakovits János átépítette. ~ kegyura 1880: gr. Esterházy Móric. - Plébánosai: 1721: Tapolczai Ferenc, 1729: Jegenyei József, 1735: Schmidt Gábor, 1737: Szele Márton, 1742: Zibák István, 1773: Gergeli György, 1804: Sághi János, 1823: Bezerédy Márton, 1838: Ásztl Lajos, 1865: Kertész József, 1894: Wohlmuth Ferenc, 1919: Lengyel István, 1952: Márk Mihály, 1953: Pintér János, 1958: Póda János, 1962: Wrenkh Ede, 1964: Káli László, 1969: Horváth I. Mihály. - Lakói 1840: 55 r.k., 4 g.kel., 1390 ev., 13 izr.; össz. 1462; 1910: 832 r.k., 1 g.kel., 76 ev., 1438 ref., 26 izr., össz. 2373; 1940: 1000 r.k., 3 g.k., 71 ev., 1413 ref., 24 izr., össz. 2511; 1948: 858 r.k., össz. 2348 (3 tanerős r.k. ált. isk-ban 158 tanuló); 1983: 760 r.k., össz. 2100; 1990: össz. 2033. **

Gerecze II:445. - MEN:57. - Garas 1955:164. - MJ - Búzás kz. 469. - Patay 1958.

Császár György, SJ (Bp., 1908. júl. 18.-): missziós testvér. - Műszerész-órásként 1933. X. 16: lépett a JT-ba. Nyomdász, kv-kötő, s az irgalmasok kórházában betegápolói képesítést szerzett. 1939: a kínai missz-ba küldték. 1948: Sanghajban az obszervatóriumban, 1950: a rházban dolgozott, s a r. növ-ek mellett betegápoló volt. 1956: Tajvanba került. Közreműködött a rház alapításában, a menekültek élelmezésében, s rendelőt nyitott a szegények számára. 1969: Lutsaóban kórházi gyógyszerész és felügy., majd a kórház vez-je. 1983: Putzéban rendelőt vezetett. 88

Cat. SJ 1942:53; 1949:50. - Vajda Tibor SJ közlése (1984)

Császár József (Zalaszentgyörgy, Zala vm., 1869. okt. 15.-Szombathely, 1947. okt. 9.): szerkesztő, egyházjogász. - A teol-t a KPI-ben végezte, 1893. VII. 15: pappá szent. 1893. X: kp. Lentiben, 1894. VIII: Szombathelyen kp., 1896. X: szegyh. karkp., 1904: teol. dr., a szem-ban az erkölcs- és lelkipásztorkodástan tanára. 1912. VIII: sztszéki jegyző, 1918: sztszéki bíró, 1920: szem. rektor. 1922. V. 1: tb. knk. 1927: részt vett a szombathelyi Statuta Dioecesana előkészítésében. - M: A breviarium. Dissz. Bp., 1904. - Az új házassági törv. magyarázata. Írta Gennari Kázmér. Ford. és kiad. Szombathely, 1908. - Gyóntatók zsebkv-e. Összeáll. Bp., 1944. - Gyónók kalauza. Uo., 1945. - 1896. XI. 15-1904. XI. 24: a Szombathelyi Újs. c. pol. hetilap fel. szerk-je. S.F.

Géfin II:349; III:57. - Ker. m. közél. alm. I:172. - Gulyás IV:671. - Vas m. hírlapok bibliogr-ja 1964:229.