🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Csáki
következő 🡲

Csáki Benjámin (Csíkajnád, Csík vm., 1885. nov. 3.-): plébános. - A gimn-ot Csíksomlyón és Gyulafehérvárt végezte. 1904. X. 27: lett a CGH növ-e. 1910. X. 28: pappá szent., teol. dr. 1911. VII. 7: tért haza, Besztercén, 1912: Kolozsvárt kp. 1913: a gyulafehérvári szem. spirituálisa, fil-, és lit. tanára. 1915: Volkányban (Nagy-Küküllő vm.), 1916: Gyergyóalfalu plnosa. Kanadai misszióba ment. Első állomáshelye Abbotsford Szt László-tp-a, adm-a, 1968: Vancouver plnosa. 88

Veress II:279. - CGH Kat. 1968. - Török 1978:356, 371.

Csáki Mór, B., OP (Ugodi vár?, Dunántúl, 1280 k.-Győr, 1336. márc. 20.): szerzetes. - 6 éves korában elvesztette atyját, Dömötör bánt. Egy domonkos barát elmondta neki Szt Elek (Alexius) legendáját, s ennek hatására elhatározta, hogy szerz. lesz. Édesanyja halála után azonban, 20 é. korában rokonsága kívánságára feleségül vette Amadé mosonyi várispán lányát, Albertát. A menyasszonyát a nászéjszakán elhagyó Alexius példája azonban tovább ösztönözte; 3 év múlva a házastársak közös elhatározással rokonaikra hagyták birtokaikat és mindketten szerzetbe léptek. Alberta a Szt Margit életével megsztelt nyulak-szigeti ktorba vonult, ~ a ffi r-be. - A nemzetségfő Amadé a budai főbíróval ~t megfosztatta r. ruhájától, fél é. fogságban tartatta, de végül vissza kellett engednie a szerzetbe. Elöljárói, hogy megszabaduljon családja zaklatásaitól, Bolognába küldték. 3 év múlva tért haza, s az igaz szerz. példájaként élt 32 évig. Sokat böjtölt, húst sohasem, pénteken csak zsiradék nélküli főzeléket evett. Szerz. ruháját maga foltozta, ételének egy részét elöljárói engedéllyel a szegényeknek adta. A békességszerzés és a vigasztalás mestere volt. Abban a győri ktorban halt meg, amelyet mint első m. domonkos házat B. Magyar Pál alapított. A győri pp. temette; halála után sztként kezdték tisztelni. Ereklyéi a 16. sz: a török időkben elpusztultak. - Ü.: márc. 20. H.J.

Albert Leander: De viris illustribus OP. Bologna, 1517. - Religio 1856:17. füz. (Knauz Nándor: B. Cs. M.) - Kat. Szle 1887. (Pór Antal: B. Cs. M.) - Rössler Mária: M. domonkosr. példák. Kassa, 1927. - Málnási Ödön: B. Cs. M. Bp., 1930. - Schütz I:287. - BS IX:208. - Puskely 1994:238.


Csáki Károly, B., OP (1271.–Győr, 1339. jan. 16.): szerzetes. – →Csáki Mór fivére. Állandó imában, alázatban, testvéri szolgálatban és türelemben élte le rejtett életét. **

Puskely 1994:243.