Magyar Katolikus Lexikon > C > Courtlandi Szent György g.k. egyházközség


Courtlandi Szent György g.k. egyházközség (Ontario állam, Kanada):

A legtöbb g. kat. a Nyírségből Courtlandra. Papp György gondoskodott lelki szükségleteikről  és buzdította őket egy saját tp. építésére. 1950: ő végezte  az első g. kat. liturgiát. 1954: Nyika Béla Windsorból szervezte meg a courtlandi g. k. egyházközséget, amely először a r. k. Szent László tp-ban, később pedig a Delhiban, az ukrán tp-ban tartotta a liturgiát. Végül is id. Gyülvészi György g. k. farmer nagylelkű adománya révén sikerült felépíteni a  Szt György-tp-ot, 1956: Boreczky Izidor, ukrán pp. szentelt fel, akinek joghatósága alá tartoztak a görögkatolikusok. 1957-: Nyika Wellandról járt ide liturgiát végezni. 1959: Erdei József OSBM Grimsbyból ide költözött az újonnan épített lelkészlakásba. Bevezette az ang. liturgiát, és az ukrán nővérek segítségével kateketikai iskolát szervezett. 1962-63: felváltotta őt Rakaczky Bazil OSBM Lorainből, de Erdei visszatért, 1963-69: volt parókus. A tp. fenntartását elősegítették az évente megrendezett tp-búcsú, a különböző vacsorák és a Simcoe-ban tartott mezőgazdasági kiállítás. - 1969: jött  Mo-ról Bodnár István családjával és beköltözött a paplakba. Kb. 100 család alkotta az egyhközs-et, akiknek vasárnaponként két liturgiát tartott, ang. és m. nyelven. Magyar iskolát szervezett és a Nőszövetség segítségével rendezvényeket tartottak: decemberben karácsonyi ünnepet, Szt György-vacsorát, júliusi búcsút, októberi hálaadást, a brantfordi missziót. Bodnár kiváló lelkipásztori munkájáért megkapta a mitrás főpap címet és a magyarok esperese kinevezést. 1976: elhelyezték Windsorba, Serge Keleher, ír származású ukrán lelkész helyettesítette két éven át. - 1978: a Mo-ról érkezett Rakaczky Andor lett a parókus 1986-ig, amikora püspök visszarendelte Bodnárt Courtlandra, Rakaczky pedig Fairfieldre (USA) került. 1989-ben Paskai bíboros látogatta meg az egyházközséget, s még abban az évben Miklósházy pp is. 1994-ben Roman Danyluk apostoli kormányzó áldotta meg a tp. máriapócsi kegyképének másolatát. Bálint Lajos érs. és Kada Lajos érs. is látogatást tettek a tp-ban. Sajnos a hívek száma egyre csökkent az elhalálozások miatt. 2005: vasárnaponként kb. 20 fő jelenik meg, ünnepekkor viszont 80-100. Bodnár kettős rítusú, így ellátta 1990-95 és 2000-03: a londoni Szent István egyházközséget is, illetve 1998-: Courtlandon is ő végzi a magyar szentmisét a r. k. Szent László tp-ban. - Parókusai: 1950: Papp György, 1957: Nyika Béla, 1959: Erdei József OSBM, 1962: Rakaczky Bazil OSBM, 1963: Erdei József OSBM, 1969: Bodnár István, 1976: Rakaczky Andor, 1986: Bodnár István.  Mi.A.

Török 1978:337. - Miklósházy 2005:76.