Magyar Katolikus Lexikon > C > Corpus Christi mysticum


Corpus Christi mysticum   →Krisztus misztikus teste