🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Confessionale nyomdásza
következő 🡲

Confessionale nyomdásza: a nyomdatörténeti szakirodalomban annak a tipográfusnak a megjelölése, aki 1477: elkészítette Antoninus firenzei érsek Confessionale c. (gyóntatókat eligazító) kézikönyvének egyik kiadását. - Korábban a betűtípusok alapján föltételezték, hogy e kötetet Nápolyban, Matthias Moravus műhelyében készítették, Fitz József viszont kikövetkeztette, hogy Mo-on készült. Érvelését azzal támasztotta alá, hogy e kiadvány akkor ismert mindhárom példányát a bpi Egyetemi Kvtár őrizte, továbbá papírjának vízjele Nápolyban abban az időben ismeretlen, míg hazánkban használatos volt. Az utóbbi évtizedekben 2 további példány bukkant fel, s mindkettő a tört. Mo-on. Uezekkel a betűkkel készült, korábbról teljességgel ismeretlen 2 nyomtatványt is azonosítottak. Az egyik Han János pozsonyi prép. által 1480: kibocsátott búcsúlevél, a másik a Laudivius-féle Szt Jeromos-életrajznak egy minden nyomdai adatot nélkülöző kiadása. Ez utóbbi egyetlen példánya ucsak a bpi Egyetemi Kvtárban található. A 3 egyértelműen hazai vonatkozásokat mutató kiadvány 7 példánya alapján bizonyosra vehető, hogy →Hess András műhelyét követően 1477-80: Mo-on immár a 2. nyomda működött, föltehetően ucsak Budán. Bo.G.

Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur Bp., 1970:LVI-LXII. (Ang. nyelven Soltész Zoltánnétól) - Gutenberg Jahrbuch. Mainz, 1983:163. (Csapodi Csaba: Wo war die zweite ungarische Inkunabeldruckerei tätig?)