🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cillei család
következő 🡲

Cillei család: stájer-magyar főúri család. - A stájero-i sanecki várat birtokló Sanecki család egyik tagját, Frigyest 1341. IV. 16: emelte IV. (Bajor) Lajos ném-róm. cs. Cilli (Szlovénia, 1456-tól Au-hoz tartozott) gr-jává. A család első Mo-on szereplő tagja I. Ulrik a Nagy Lajos kir-t Zárába kísérő lovagok egyike. A ~ család a Garaiakkal szövetkezve Mo. leghatalmasabb családjainak egyikévé vált. Zsigmond kir. 1405: feleségül vette ~ Borbálát, s a ~ek birod. fejed. rangot kaptak. ~ Hermann 1406-08: horvát-dalmát és szlavón, 1423-35: szlavón bán. ~ Ulrik (†1456) Erzsébet kirné és V. László kir. tanácsosa, 1445-56: szlavón bán, Hunyadi János halála után Mo. főkapitánya, akit Hunyadi László fegyveresei Nándorfehérvár várában megöltek. A ~ család a 15. sz: kihalt. - A ~-krónika a család tagjainak tört-én kívül beszámol ~ Ulrik özvegye és Jan Wittowetz bán életéről. B.A.

Krones, Fr.: Die Freien von Saneck und ihre Chronik als Grafen von Cilli. Vol. 1-2. Graz, 1883. - Nagy III:38. - Fraknói 1896.