🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Chorenáci
következő 🡲

Chorenáci Mózes, Chorenei, Khorenei, Horenáci Movszesz (Choren, Armenia, 370 k.-?, 487): örmény püspök, történetíró. - Válársápátban nevelkedett a kir. udvarban. Edessában, Jeruzsálemben, Alexandriában, Rómában, Athénben és Bizáncban tanult és adatokat gyűjtött az örm-ek tört-éhez. Hazatérése után pp-ké szent. Isk-k létesítése is őrzi a nevét, de világhírűvé 470 k. írt örm. krónikája tette, amelyben ismertette a kerség elterjedését Armeniában. - A hagyományos örm. törtírás az 5. sz. szemtanújának tartotta, amit a modern kutatók kétségbe vontak, és munkáját a 6-10. sz-ra, vagy még későbbre datálja, ~t magát pedig költött személynek tartják. - A 3 kvre osztott krónika választékos, művészi stílusán átüt ~ gör. műveltsége, de mentes a görögbarát iskola mesterkélt utánzásaitól. A mű keletkezési körülményei ismeretlenek és számos „csúsztatás” is szerepel benne, mégis a kora-középörm. történetírás legösszefogottabb, korszakalkotó eredménye. Fm: Nagy-Örményo. tört. Ford. és jegyz. Szongott Kristóf. Szamosújvár, 1892 (Új. ford. Avanesian Alex. Bp., 2000). K.D.

Edelspacher Antal: Xorenaei Mózes 5. sz-beli örm. tört-író az ogundor és ogur bolgárokról. Bp., 1878. - Armenia 1887:1-2. sz. (Govrik Gergely: Chorenei M.) 1896:9-12. sz. (Molnár Antal: Khorenei M.) - Pallas IV:334. - Schütz Ödön: Hajk és Bél harca. Szombathely, 1995.


Chorenáci Movszesz, Horenáci: örmény történetíró. – A hagyományos örm. tört-írás az 5. sz. szemtanújának tartotta, amit a modern kutatók kétségbe vontak, és munkáját a 6–10. sz-ra, vagy még későbbre datálják, ~t magát pedig költött személynek tartják. – A 3 kv-re osztott, Nagy-Örményo. története c. krónikája választékos, művészi stílusán átüt ~ gör. műveltsége, de mentes a görögbarát isk. mesterkélt utánzásaitól. A mű keletkezési körülményei ismeretlenek, számos „csúsztatás” is szerepel benne, mégis a kora-középörm. történetírás legösszefogottabb, korszakalkotó eredménye. – M-ul: Nagy-Örményo. tört. Ford. Avanesian Alex. Bp., 2000. Szám L.

Schütz Ödön: Hajk és Bél harca. Szombathely, 1995. (A régi örm. irod. kincsestára)