Magyar Katolikus Lexikon > C > Catalogus sanctorum


Catalogus sanctorum: középkori legedárium. - Petrus Natalis velencei hagiográfus, equiliói pp. 1369-72: állította össze különböző forrásokból. Több mint 1500 tételt tartalmaz, 12 kv-re oszlik. A rövid legendák az egyh. év rendjében követik egymást. A m. nyelvű kódexirodalom (→kódex) számos ponton érintkezik vele, a →Debreceni-kódex és az →Érdy-kódex több legendájának közvetlen forrása. Népszerűsége nem érte el a →Legenda aureáét. Újkori kiadása nincs. M.E.

Vargha Damján: Kódexeink legendái és a ~. Bp., 1923. - ItK 1915:1. (Király Gyögy: A Margit-legenda és rokonai. Függelék: A Debreceni kódex legendáinak forrásai.); 1925:241. (Timár Kálmán: Kódexeink legendái és a ~)