🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Callistus, III.
következő 🡲

Callistus, III., Calixtus (Sirmium, 12. sz.-Benevento?, 1179?): III. Sándorral szemben 1168. IX-1178. VIII. 29: ellenpápa. - Szerz., majd a strumi ktor apátja. IV. Viktor ellenp. pp-ké szent. és bíb-sá tette. Ennek halála után Barbarossa Frigyes a szakadás fönntartása céljával megválasztatta ellenp-vá. ~ buzgón támogatta Frigyest Sándorral szemben, ám amikor ők 1177: Velencében kibékültek, helyzete tarthatatlanná vált. 1178. VIII. 29: Rómában meg is hódolt Sándor előtt, aki kinevezte Benevento ap. korm-jává. ~ hamarosan ezután meghalt. - Lehetséges hogy magyar v. mo-i születésű; erre utal az „unghieri” jelző és a Sirmium szülőhely. Sirmium azonban nem csak a Szerémség v. Szerém vm. lehet, hanem más, nem mo-i hely is, melyet az ismertebb m. ter-tel azonosítottak; az „unghieri” jelző is magyarázható ezzel. T.J.

Csánki II:238. - Tóth László: M. volt-e III. ~ ellenpápa? Bp., 1931. (Klny. Tört. Szle) - LThK II:884. - MKA 1984:21.

Callistus, III., Calixtus, Alonso de Borja v. Borgia (Játiva, Valencia m., 1378. dec. 31.-Róma, 1458. aug. 6.): V. Miklós utódaként 1455. IV. 8-1458. VIII. 6: pápa. - Leridában tanult, mindkét jog dr-a. Pap, egy. tanár és knk. V. Alfonz kir. titkárként maga mellé vette, s jelentős része volt abban, hogy VIII. Kelemen ellenp. lemondott, ami a →nyugati egyházszakadás végét jelentette. V. Márton hálája jeleként kinevezte 1429. VIII. 20: Valencia pp-évé, majd békeszerző szolg-aiért 1444. V. 2: IV. Jenő bíb-sá kreálta. Ekkor Rómába költözött. 1455. IV. 8: választották p-vá, IV. 20: koronázták meg. - Legfőbb feladatának a török elleni harcot tekintette, mert híre jött, hogy II. Mohamed Eu. meghódítására készül. 1455. V. 15: adta ki Ad summi pontificatus apicem bulláját, mellyel anyagi alapot akart teremteni a hadjárathoz és össze akarta fogni az eu. népeket egy török elleni keresztes háborúra. A hadjáratot 1456. III. 1: akarta elindítani. Pénz gyűjtése és katonák toborzása helyett azonban a párizsi egy. tiltakozott az adószedés ellen, és egy. zsin. összehívásával fenyegetőzött; a ném. nemz. a frankfurti gyűlésen Gravamina kezdetű nyilatkozatával tiltakozott, V. Alfonz pedig lázadásokat szított Itáliában, hogy az Egyh. Áll. ter-éből nagyobbíthassa a nápolyi kirságot. Így ~ egyedül maradt. →Carvajal bíb-t elküldte, hogy Kapisztrán Szt Jánossal gyűjtsön sereget m. és lengy. földön. 1456. VI. 29: elrendelte a →déli harangszót, hogy mindenütt imádkozzanak a török fölötti győzelemért. VII. 22: meg is született Hunyadi János vezérlete alatt a nándorfehérvári győzelem, aminek emlékére elrendelte a →színeváltozás ünnepét (VIII. 6.). 1457: Metelinónál a p. hajóhad aratott győzelmet a törökök ellen. Albániában Kasztriota Györgyöt (Szkander béget) támogatta küzdelmeiben. E győzelmeket azonban nem tudta kihasználni. - ~ erősítette meg 1455. X. 11: Döbrenthei Tamás zágrábi, 1456. I. 23: Bárius Miklós pécsi, X. 29: Ferenc (OFM) korbáviai, 1457: Hangácsi Albert csanádi pp-öt, II. 25: Váradi István kalocsai érs-et, V. 30: Tarkői Pál boszniai, VIII. 8: Kaminecz János moldvabányai, XI. 14: Kattarói Miklós zenggi, 1458: Gergely boszniai, Jeromos makáriai, Vetési Albert veszprémi, IV. 24: Richer Jakab (OP) árgyasi pp-öt. - Síremléke a Szt Péter-baz. Szt András-kpnájában, maradványai 1616 óta a montserrati baz-ban vannak. - Utóda 1458. VIII. 19: II. Pius. T.J.

Gams 1873:88. - Eubel II:287. (1444. V. 2: valenciai pp.) - LThK II:884. - Mondin 2001:365.