🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Cajetan de Vio
következő 🡲

Cajetan de Vio, Thomas, OP (Gaeta, Itália, 1469. febr. 20.-Róma, 1534. aug. 10.): teológus, bíboros. - 1494: a teol. magisztere Padovában; tanított Bresciában és Paviában is, 1500-07: a Sapienza egy. tanára Rómában. 1508: rendi generális. 1517: bíb., 1518: palermói érs., 1519: Gaeta pp-e. 1524-27: és 1530-34: a p. kúriában VII. Kelemen tanácsosa. VI. Sándor és II. Gyula udvarában az Egyh. reformjának előmozdítója. Saját r-je reformját főleg azzal segítette, hogy a tagokat szigorúan kötelezte tanulm-okra és a közös életre. 1511-12: a píza-milánói gallikán szakadár zsin. ellenében ~ a p. primátusát védte, ugyanúgy 1512-17: az V. lateráni zsin-on is, s az Egyh. reformjáért fáradozott. 1518: mint no-i követ sikertelenül kért katonai és pénzügyi támogatást a török ellen. 1518: az ágostai birod. gyűlésen Lutherrel határozottan, de kiengesztelő módon tárgyalt. 1519: Róma érdekeit képviselte V. Károly kir. választásakor. 1522: támogatta a bíb-oknál VI. Adorján megválasztását. 1523: p. követ Mo-on a török elleni háború ügyében. 1527: börtönbe vetették (→sacco di Roma), de a p. kiváltotta. 1534: VIII. Henrik válási ügyében a válás ellen foglalt állást, de lehetőnek tartotta p. felmentés alapján a kettős házasság engedélyezését. - ~ továbbfejlesztette a tomizmust. A Summához írt magyarázata (1507-20) aprólékos elemzés, de mindig Szt Tamás szellemében, s közben a skotista F. Lychetusszal vitázott. Saját problémái a túlhajtott arisztotelészi metafizikából adódtak. Petrus Lombardus Szentenciáihoz írott magyarázata kz-ban maradt. Több kisebb műve védelmezte az Euch-t, a szentségeket, a búcsút és a primátust a reformátorokkal szemben. Tanítása a megkereszteletlen gyermekek megigazulásáról a hívő szülők helyettesítő vágykeresztsége által vitát keltett. Az egyhtanban jelentős műve: Tractatus de comparatione auctoritatis papae et concilii (1511, új kiad. 1936). - Erkölcstani tanítása a Summához írt kommentárban és 35 külön iratban, ill. a gyóntatók részére írt Summula peccatorum (1523) c. praktikus, ábécé-rendben elrendezett kézikv-ben, főleg korának lpászt. problémáira vonatkozik, de érint gazd., szoc. és szexuáletikai kérdéseket is (pl. uzsora, pénzkölcsönzés, alamizsna, háborús zsákmány, varázslás, simónia, fogadalom, házassági kötelességek). Az arany középút híve, morális kérdésekben a pozitív szemléletet képviseli. - Miután Szt Tamás Summája, mint előadási vezérkv., fölváltotta Petrus Lombardus Szentenciáit, ~ Tamás-kommentárja nemcsak Salamancában és a Collegium Romanumban hatott, hanem az újkor teol-jára is nagy hatással volt. **

LThK II:875. - Tanítvány 2003:2. sz. (Rokay Zoltán: C. OP bíb., mo-i pápai követ, filozófus)