🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Caesareai Euszébiosz
következő 🡲

Caesareai Euszébiosz, Kaiszareiai (Caesarea Maritima, Palesztina, 265 k.-?, 339. máj. ): püspök, történetíró. - Az órigenészi hagyományt folytató Pamphilosz pap vsz. felszabadított rabszolgája, majd tanítványa. A Diocletianus-féle üldözés idején közösen készítettek apológiát Órigenész védelmére. Ezután ~ Türoszba, majd Thébaiszba húzódott vissza. 313 e. Caesarea Maritima pp-e. 324-től állt kapcsolatban Nagy Konstantinnal, akire (jóllehet teol-ilag nem elég világosan határolta el magát Ariustól) nagy hatással volt. 325: az antiochiai zsin. elítélte szentháromságtanát, a niceai zsin-on mégis fontos közvetítő szerepe volt. Annak ellenére, hogy aláírta a zsin. hitvallását, szemben állt Atanázzal, s részt vett az őt elítélő türoszi zsin-on. Tört-írói érdemei vitathatatlanok, a cs-ral szembeni magatartása miatt azonban az udvari pp. mintaképének tekintik, egyes méltatói egyenesen kétszínűnek tartják. - M: PG 19-24. - M-ul: Euszebiosz Egyháztörténete. Bp., 1983. (Vanyó IV.) V.L.

LThK III:1195. - Vanyó I:524.