🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > C > Céke
következő 🡲

Céke, v. Zemplén vm. (Cejkov, Szl.): 1. plébánia a v. kassai egyhm. gálszécsi esp. ker-ében. 1334: már létezett. 1623 e. protestáns lett. 1727: állították helyre. Mai tp-át 1905: Szt Mária Magdolna tiszt. sztelték. Anyakönyvei 1772-től. - Filiái 1917: Csarnahó, Kásó, Kisbári, Ladamóc, Magyarsas, Nagybári, Zemplén. - Lakói 2000: 787 r.k., össz. 1217. - 2. 1459: említik először kolostorát, amely néhány évvel korábban keletkezhetett, és későbbi adatok szerint az obszerváns ferenceseké volt. A sárospataki őrséghez tartozott. 1512: a sóvári Soós család a földesura; tp-uk a Bold. Szűz oltalma alatt állott. 1546: Perényi Péter és Gábor embereinek zaklatása miatt a tart. kápt. a barátokat a ktor elhagyására szólította föl. 1548: megtámadták a ktort, a ferencesek elmenekültek. H.F.

1. Schem. Cass. 1915:120; 2000:94. - 2. Karácsonyi II:34. - EtEml. II:507.