🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bulla in coena Domini
következő 🡲

bulla in coena Domini (lat. 'nagycsütörtöki bulla'): a pápának fenntartott →kiközösítések jegyzéke, melyet évenként nagycsütörtökön hirdettek ki. - Amikor a nyilvános bűnbánókat nagycsütörtökön ünnepélyesen feloldozták, azokat, akik nem kaptak feloldozást, legalább burkoltan kiközösítették. A 13. sz: említenek a források ünnepeken (főként nagycsütörtökön) kihirdetett ált. ítéleteket. 1303: VIII. Bonifác felsorolja azokat az ünnepnapokat, melyeken a p-k ilyen ítéleteket szoktak hirdetni. Az 1. formális ~t 1511: II. Gergely hirdette ki, s benne 12 fenntartott kiközösítést sorolt fel. A kiközösítések számát III. Pál 1536: 6-ra korlátozta, XII. Gergely 21-re emelte, 1627: VIII. Orbán 20-ban határozta meg, s ez állandósult. Eszerint a p-nak fenntartott kiközösítés sújtotta az eretnekeket, kv-eik kiadóit és terjesztőit; akik a p-tól a zsin-hoz fellebbeznek; aki elragadja a ker. hajótöröttek javait; a Földközi-tenger kalózait; akik sztszéki engedély nélkül díjakat szednek; akik p. leveleket hamisítanak; akik fegyvert adnak törököknek v. eretnek katonáknak; akik akadályozzák a Rómához fellebbezőket; akik bíb-t, p. követet, pp-öt v. a Sztszékhez fellebbezőt bántalmaznak; akik p. intézkedéssel szemben világi bírósághoz fordulnak; akik megakadályozzák az egyh. joghatóság gyakorlását stb. Ha a vétkes nem tudott Rómához fordulni, saját pp-étől kérhette a feloldozást. - 1568: V. Pius úgy hirdette ki a ~t, hogy visszavonásig örök érvényű marad, mégis minden évben ünnepélyesen megismételték. Záró részében megparancsolta a pp-öknek, hogy szegyh-ukban szintén évről évre hirdessék ki. Ezt Itáliában és Spo-ban mindenütt, No-ban, Fro-ban és Belgiumban csak helyenként hajtották végre, Mo-on a tart. és egyhm. zsin-okon tették közzé. 1768: XIII. Kelemen a ~t használta fel Ferdinánd pármai hg. kiközösítésére. Erre Párma, Genova, Nápoly, Velence és más itáliai városállamok oly élesen reagáltak, hogy XIV. Kelemen 1770: jobbnak látta nem kihirdetni a ~t, s ezzel az évenkénti publikáció megszűnt. Annak ellenére, hogy a teol-ok és jogászok állították érvényességét, s a feloldozás p. kiváltság maradt, a papság körében kétely támadt a ~ érvénye felől. IX. Pius szüntette meg a kétséget 1869: azzal, hogy a kiközösítéseket megerősítette. **

Palazzini I:503.