🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bullások
következő 🡲

bullások, bullás papok: pápai bullával, a helyi szokást figyelmen kívül hagyó módon kinevezett főpapok. - A 14. sz: ált-sá vált, hogy a Sztszék a főpapi székek betöltésében (→reservatio) egyre kevésbé volt tekintettel az egyes áll-ok uralkodóira. Mo-on e gyakorlat az Anjouk idején terjedt el; az uralkodóknak meg kellett elégedniök a p. kinevezés tudomásulvételével. - A javadalombetöltések komoly vagyoni következményekkel jártak, s idegenek kinevezése érzékenyen érintette az uralkodó köröket. Az ogy-ek sorra tiltakoztak az ilyen eljárás ellen. 1397: a m. ogy. erélyesen föllépett a ~, vagyis a p. kinevezettjei ellen. A nézeteltérések odáig fajultak, hogy IX. Bonifác 1403: megkísérelte a Zsigmondhoz hű főpapok eltávolítását, majd az uralkodó megfosztását trónjától. Zsigmond 1404. IV. 16: rendeletet adot ki a ~ ellen, amely szerint a javadalmak betöltésének (v. a bemutatottak megerősítésének) jogát fönntartotta magának, sőt a Sztszéktől érkező bármiféle bulla v. rendelkezés kihirdetését is kir. engedélyhez kötötte (→placetum regium).  B.A.