🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > budai káptalan
következő 🡲

budai káptalan, Capitulum Ecclesiae Budensis, Óbudai Szent Péter és Pál prépostság, 1022-1648: Turóczi krónikája szerint Szt István 1022 k. a Kean bolgár vezértől szerzett hadizsákmányból Szt Péter és Pál-tp-ot épített a mai →Óbuda ter-én, s mellette társaskápt-t alapított (2003: Bp., III. ker. Szentlélek tér). Vagyonát Szt László (ur. 1077-95) és II. Géza (ur. 1141-62) gyarapította. II. András (ur. 1205-35) kiváltságlevele szerint a ~ birtoka (a Császárfürdőtől) Ny-ra a Pilis-hegység oldaláig, K felé a Dunáig terjedt. Nagy Lajos anyja, Erzsébet kirné (1300-80) a ~ tp-át újjáépítette, vagyonát gyarapította. A ~ 1541 u. elpusztult, javadalmait III. Ferdinánd kir. 1648: az esztergomi érsségnek adta a szem. fenntartására. Ezután csak a c-et adományozták. - Ismert prép-jai: 1124: Péter, 1148-50: Mihály, 1156: Ráfael, 1169 k. Boleszló, 1169-72: Barnabás, 1185: Adorján kir. kancellár, 1211: Jakab, 1213: Roland, 1238-40: Benedek (alkancellár, 1241: fehérvári prép.), 1243: Tamás mester, 1255: András, 12??: Ladomér, 1268: Ákos, 1273-76: Ilmuri Benedek vál. esztergomi érs., kancellár, 1277-78: Gimesi János mester, vál. fehérvári prép., alkancellár, kalocsai érs. (Ruppnál: Ilmuri János), 1282-85: Gellért fehérvári knk., 1291-95: Mihály, 1301: M. mester, 1308: Gergely, 1311: Pál, 1314: Henrik, 1317-20: Chama mester, 1319: Tamás, 1324-28: András mester alkancellár, 1341: Benedek, 1351-56: István, 1361: Tamás, 1374-75: és 1380-83: János, 1388-95: Órévi Lukács, vál. csanádi pp., Mária kirnő titkos kancellárja, 1412: Fodor János, 1413-14: Grolia Lambert, a Zsigmond kir. alapította egy. kancellárja, 1420, 1425, 1431: Kanizsai János alkancellár, 1448: Stock Miklós, 1454: András, 1454-59: Fodor János, 1459: Daczó István, 1468-75: Vingárti Geréb László (Ruppnál!), 1468-87: Karai László (Köblösnél!), 1480-85: Csetneki László, 1489-97: Szatmári Ferenc (Köblösnél!), 1492-95: Erdődi Bakács Ferenc (Ruppnál) 1500-04: Losonci Zsigmond, 1506: Gosztonyi János, 1512-23: Paksi Balázs (Ruppnál 1514-22: Bakosi Balázs kir. titkár!), 1525: Gerendi Miklós, 1525-27: Statileo János (Köblösnél Statilius; Ruppnál 1526: Statil János) erdélyi pp., 1526: Borsó Jakab, 1548-50: Bornemisza Pál kir. tanácsos, 1550-57: Kevesi András, 1610: Majtényi László vál. szerémi pp., 1629-31: Lósy Imre csanádi pp., 1636: Jakusich György, 1642: Lósy Imre sági prép., 1643-49: Lippay György esztergomi érs. - Olvasóknk-ja: 1462-71: Máté, 1472-73: Nagylucsei Orbán, 1480-86: Márton, 1491-93: Fülöp, 1497-1520: Laskai Miklós, 1526: Losonci Mátyás. - Éneklőknk-ja: 1457-68: Bátori Gál, 1470-99: Karai Tamás, 1500-05: Pölöskei Mihály, 1507-13: Dengelegi Miklós, 1514-17: Vajai Ibrányi György, 1522-25: Tatai Kelemen. - Őrknk-ja: 1457-59: András, 1459-60: László, 1463-84: Marcellházi László, 1486-1500: Pályi Mihály. - Knk-jai: 1456: Bátori Gál, 1457: Marcellházi László, 1458: Ardói Benedek, Óbudai Kilián, Olcsvári Pál, Jakab, Kalászi Jakab 1459: Bátori Pál, Esztergomi Pál, Sárvári László, Szentmártoni Bereck, Szerdahelyi Pál, 1460: Garai Péter, Zokonyai János, 1461: Neuburgi Antal, Pozsonyi Mátyás, Romhányi Tamás, Szántai Péter, Temesvári Mátyás, Újfalusi Benedek, Váci Antal, 1462: Ábránfalvi Miklós, Óbudai Balázs, Pályini Sebestyén, Tököli Máté, 1464: Bogdásai Bálint, Harangi László, Izsáki Fülöp, 1465: Temesvári Bodó Lőrinc, Mihály, 1466: Borhi András, Pölöskei Mihály, 1467: Dévényi Benedek, 1469: Szántai Mihály, Szalapai András, Szemptei Gergely, Újlaki György, 1470: Pályi Mihály, Szederegi Mihály, 1471 Váci Miklós, 1472: Karai Bálint, 1473: Kecskeméti Bálint, Csalomiai Benedek, 1474: Dulházi János, 1475: Karai Mihály, 1476: Izsáki Miklós, 1478: Dengelegi Miklós, 1481: Leleszi Mihály, Váradi János, Szálláspataki Oláh István, Váci Farkas, 1482: Haniki Lászió, Pesti Bereck, 1484: Eszényi István, Marcellházi László, 1485: Végedi Pál, 1486: Füredi Máté, 1487: Osztopáni Márton, 1488: Budai Kilián, 1489: Kelenföldi Mihály, Neustadti András, 1492: Váradi Mihály, Fülöp, 1495: Bereck, 1496: Boldogasszonyfalvi Jakab, Ceglédi András, 1498: Patonai Bereck, Lábadi Miklós, Karai György, 1500: Tétényi Balázs, Besenyei János, 1501: Monostori Pál, 1502: Gyulai György,Bagodi Tamás, 1503: Váci András, 1504: Szegedi Benedek, Hosszúmezei Bereck, Mácsai Bálint, 1505: Kőhalmi Vince, Lábadi György, Óbudai Bak János, 1506: Ujvásári István, 1507: Gyulai László, Bernádi Köblös György, Vaszari Simon, 1509: Tököli Balázs, 1510 : Hartyáni Máté, 1511: Szegedi János, Pápai Benedek, Orgonás Tamás, Gyulai Pál, Hartyáni István, Bodrogi László, Németi Pál, 1512: Komári Ferenc, Dengelegi Mihály, Óbudai Futamot Gergely, Pápai Ferenc, 1514: Sándorházi N., Kis Benedek, Kis Pál, Németi István, 1517: Borosjenői Fábián, Páldi Pál, 1520: Besenyei Sebestyén, 1523: Budai István, 1524: Gyarmati Simon, 1525: Egresi Balázs, Papi Mihály, Újlaki Miklós. **

Rupp 1868:11. - Schem. Strig. 1911: LXXI. - Köblös 1987:219.