🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > brigittinák
következő 🡲

brigittinák: 1. Ordo Sanctissimi Salvatoris, OSSalv: Svéd Szt Brigitta által 1346: alapított férfi és női rend. Reguláját V. Orbán 1370, VI. Orbán 1378: hagyta jóvá mint az ágostonos regula kiegészítését. A ~ rendje a →kettős kolostor intézményére épül. Mindkét ktor főnöke az apátnő; mellette áll egy ált. gyóntató mint lelki vez. A két ktorban az alapító szándéka szerinti 60 apácának, 13 monachusnak, 4 diákonusnak és 8 laikus testvérnek kellett élnie, hogy az evang. minta szerint a 13 ap. (Szt Pált is beleszámítva) és a 72 tanítvány közösségét jelenítsék meg. Közvetlen felügyelőjük a mpp. A regula szerint a ffiak 25, a nők 18 é. korban léphettek a ktorba. - A ~ rendje hamarosan elterjedt, s a reformációig kb. 80 ktort alapítottak. Művelődési-vallási hatásuk különösen É-Eu-ban jelentős. A vallásháhorúk során a legtöbb ktor elpusztult. Spo-ban 1630 k. alapította újra Marina de →Escobar a ~ rendjét. Ma már csak női ktorok léteznek. Mo-on soha nem telepedtek meg. - 2. ~, Brigittina Nővérek: női szerzetesrend, amelyet Kildarei Szt Brigitta alapított 500 k. Íro-ban. Leghíresebb ktora Kildare. Kezdetben Szt Patrik regulája szerint éltek, később a reguláris kanonisszák konstitúcióit vették át. VIII. Henrik kir. eltörölte a rendet. 1807: Debony kildarei pp. újra alapította a Brigittina Nővéreket, akik Íro-ban tanítással foglalkoznak.  **

LThK II:486, 694.