🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > breszti unió
következő 🡲

breszti unió, 1596: A ferrara-firenzei uniós zsinaton Iszidorosz, az utolsó görög származású kijevi metropolita aláírta az uniós okmányt, s az uniót a lengyel-litván uralom alatt álló Kijevben 1442: sikerült kihirdetnie. Az egység egy időre helyre is állt. Amikor Moszkvában is kihirdette az uniót, Vaszilij nagyhg. börtönbe záratta. Kiszabadulva Rómába menekült. Róma által kinev. utódai, Grigorij (†1472) és Pruckij (†1480) nem is foglalhatták el moszkvai székhelyüket, Kijevben éltek. Pruckij halála után Kijevben ort. metrop-t választottak, s az unió itt is véget ért. - A lengyel-litván kirság ort. pp-eit a 16. sz. végén a jezsuiták megnyerték az unió eszméjének. 1596: a kijevi metropolia 2 pp-e maguk és pp-társaik nevében Rómában, VIII. Kelemen p. előtt letették a kat. hitvallást. Az uniót 1596: a breszti zsin-on mondták ki. Ezután megalakult a kijevi egyesült metropolia; ennek feje azonban a Kijev környéki kozákok ellenállása miatt nem maradhatott Kijevben. Azokat a főpapokat, akik nem jelentek meg, háromszor a zsin. elé idézték, s akik a harmadik felszólításra sem jelentek meg, v. megjelenve elzárkóztak az uniótól, azokat kiközösítették a kat. Egyh-ból. Az uniót elfogadó volt ort. pp-öket viszont a moszkvai pátr. sújtotta egyh. átokkal. A szembeszegülő ort-ok a prot-okhoz közeledtek, és létrehozták a vilnai konföderációt. 1620: a város újra ort. metropolia székhelye lett. Ettől függetlenül a 17-18. sz: ukrán, galíciai, fehérorosz pp-ök, papok és hívek tömegei csatlakoztak a ~hoz (Polocki Szt Jozafát). A 18. sz: a kijevi egyesült metropolia híveinek száma kb. 12 mill. volt. A ~t 1946-ban a Lvovban tartott zsin-on bontották fel, s a gör. kat-okat visszakényszerítették az ortodoxiába. P.I.

Likowski, E.: Unia brzeska (r. 1596). Warszawa, 1907. - Lewicki, K.: Ksiaze Konstanty Ostrogski a unia brzeska 1596. Lwów, 1933. - Lacko 1961:45. - Timkó 1971:307.