🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > brünni nyomda
következő 🡲

brünni nyomda, 1485–: Az olmützi (alamóci) káptalan I. (Hunyadi) Mátyás (ur. 1458–90) kívánságára Filipecz János m. kancellár váradi pp-öt (1476–90) választotta pp-ké (1482–92), ő 1485: megalapította a ~t és intézkedett fölszereléséről és üzembe helyezéséről. Személyzetét Velencéből hívta, abból a műhelyből, ahol a Breviarium Olomucense készült. Filipecz hálálkodó gesztusa volt a kolofonjában 1482. IX. 18: keltezett Breviarium Olomucense kinyomtatása, amit (vsz. nem véletlenül) m. nyomdászokra bízott. A ~ első kiadványa az 1486. X. 7: megjelent Agenda secundum chorum Olomucensem. 7 hónap alatt készülhetett, 1488. III. 20: jelent meg →Thuróczy János budai kancelláriai hivatalnok fametszetekkel gazdagon díszített Chronica Hungaroruma, melynek m. hely- és személynevei az akkori helyesírásnak megfelelőek, idegen torzításoktól mentesek. A Filipecz kinevezését el nem ismerő VIII. Ince p. (1484–92) 1487: Vitéz Jánost nevezte ki alamóci egyhm. adm-nak, de ő másfél é. alkudozás után lemondott s Rómában maradt. A ~ Filipecz ppsége idején megjelent 9 kv-ében nem nevezte meg nyomdászait. 88

Dudik, Beda: Geschichtliche Entwickelung des Buchdrucks in Mähren vom Jahre 1486–1621. Brünn, 1879. – Fitz 1959:148.