Magyar Katolikus Lexikon > B > bolygók


bolygók: a naprendszer égitestjei. - Az antik és középkori fölfogás szerint a szilárdan álló Föld körül keringenek. A babilóniaiak fedezték föl, hogy a mindig azonos pályán mozgó állandó csillagok seregében van 5 csillag, amely a többiektől függetlenül kering, ezért bibbu, 'elcsatangolt bárányok'-nak nevezték őket. Hozzájuk számlálták a Napot és a Holdat is, így lett a ~ száma 7. A régi iratokban Hold, Nap, Jupiter, Vénusz, Szaturnusz, Merkur, Mars sorrendben szerepelnek, és Szin, Samas, Marduk, lstár, Kettu-Meszaru, Nebo és Nergal istenek megjelenési formáit látták bennük. - A gör-ök és a róm-ak átvették a régi K-i bolygóistenségeket és a saját főisteneikkel azonosították őket. Róluk nevezték el a hét 7 napját és a lat. neveket a Ny-eu. nyelvek legtöbbje mindmáig őrzi: Sol (Nap), Luna (Hold), Mars, Mercur, Jupiter, Venus, Saturnus. A gnosztikusok a 7 bolygóhoz egy-egy égboltozatot rendeltek, s ez az elképzelés még a 15. sz. mikrokozmoszképeken is látható (→makrokozmosz és mikrokozmosz). A kk-ban úgy képzelték, hogy a ~ és az ég mozgását angyalok vezérlik, ezért a képeken olykor ilyen angyalok láthatók (sp. kv-fest.). A ~ hetes száma alapján más 7-es csoportokkal is kapcsolatba hozták őket (→számszimbolika). - A bolygóistenségek pogány ábrázolásának formáját őrizte meg a →Chronograph a 354. évből. A ker. műv-ben a kk. közepéig hiányzik a ~ megszemélyesítése. Elsőnek a 14. sz. monumentális műv-ében tűnt föl a Hold mint kislány, a Mercur mint tanító, a Venus mint asszony, a Jupiter mint kir., a Mars mint harcos, a Nap mint szerz. és a Saturnus mint öreg ember (a firenzei dóm harangtornya és a S. Maria Novella Spanyol-kpnája). A 15-16. sz: a ~ más hetes csop-okkal együtt szerepeltek, s egyre inkább a profán műv. témájává lettek. Az utolsó szakrális képprogram, melyben bolygóciklus szerepel, a Raffaello tervei szerint készült mozaikok (Róma, S. Maria del Popolo, Chigi-kpna, 1516). - 3. Amikor emberi testtel kapcsolatban ábrázolják a ~at, a makrokozmosz és a mikrokozmosz egységére utalnak. A kk-ban összefüggésbe hozták a ~at a 7 hangnemmel is. Negatív jelentést hordoztak, amikor a víciumokat jelképezték: a Hold az irigység, a Mercur a fösvénység, a Venus a tisztátalanság, a Nap a gőg, a Mars a harag, a Jupiter a tobzódás, a Saturnus a lustaság. **

Kirschbaum III:443. - Sachs 1980:289.