🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bollandisták
következő 🡲

bollandisták: németalföldi, ill. belga jezsuiták hagiográfus kutatócsoportja. Nevüket az alapító J. →Bollandról kapták. - H. →Rosweyde 1607: vázolta tervét: a sztek legrégebbi hiteles okmányainak, ismeretlen életr-ainak jegyz-ekkel és kommentárokkal való közlését. A 18 fólió kötetre tervezett sorozat 1. köt-e az Úr Jézus, a 2. a Szűzanya életét és ünnepeit, a 3. a különlegesen tisztelt sztek életét, 12 köt. más sztek életét, 2 köt. a jegyz-eket és mutatókat, 1 a martirológiumokat tartalmazta volna. Rosweyde halála után hagyatékának átnézését 1629: a r. elöljáróság J. Bollandra bízta, aki felismerve a téma fontosságát és az összegyűjtött anyag értékét, G. →Henschennel az antwerpeni rházban kezdte a munkát. 1643: megjelent az →Acta Sanctorum 2 első köt-e a januári szt-ekkel. 15 év munkája után 1658: készült el febr. 3 köt-e, s még a prot-ok részéről is nagy elismerés fogadta. VII. Sándor p. Rómába hívta Bollandot, aki betegsége miatt Henschent és D. van →Papenbroecköt küldte maga helyett. 9 hónapot töltöttek Rómában, s végigjárva az itáliai kvtárakat, 1400 kz. anyagát és azt a felismerést hozták magukkal, hogy a bizánci hagiográfiát is fel kell dolgozni. Ezek után készült el a 3 márc. köt. Bolland helyére halála után C. →Janninck lépett. 1695: a kárm-k részéről heves támadás érte a ~at, mert Jeruzsálemi Szt Albert életr-ában (1. ápr. köt.) kétségbe vonták a rend Szt Illésig visszanyúló eredetét. 1723: Janninck halálával ért véget a ~ munkájának első szakasza. 1723-73: J. B. →Sollier, J. Stiltingh, C. De Bye, P. van den Bosche ésPien alkották a ~ csop-ját. A rend eltörlése után a Brüsszel melletti cawdenbergi apátságba húzódtak vissza, de II. József föloszlatta 1786. V: e ktort, 1788. X. 16: a műhelyt. A raktáron lévő kv-eket és a kvtárat elárverezték. A földolgozandó nyersanyagot a prem-ek tongerlooi prépságába mentették. A ~ itt dolgoztak tovább. 1792: a fr. megszállás alatt mindenük elveszett. - A rend visszaállítása (1814) után 1837. I.29: alapították meg újra a ~ csop-ját, melynek tagjai ekkor: V. de Buck, J. B. Boone, J. van der Moere, P. Coppens, J. van Hecke. 1882: Ch. de →Smedt, 1911: →Delehaye, 1941: P. Peeters lett a ~ vez-je. 1958: a Société de Bolland 6 tagja: M. Coens, B. de Gaiffier, P. Grosjean, F. Halkin, P. Devos és J. van der Straeten. →Analecta Bollandiana **

Gyenis András: A ~ Társasága. Bp., 1935. - EC II:1782.