🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bizánci pénzek
következő 🡲

bizánci pénzek: A bizánci birodalom Róma fejlett pénzgazdálkodását folytatta. Arany-, ezüst- és bronzpénzeket vertek, s ezeken belül is több értékkel. E pénzek eljutottak az egész akkor ismert világba, Angliától Indiáig és Skandináviától Afrikáig. Uakkor a karoling birod. egyetlen pénze az ezüstdénár és ennek fele, az obulus volt. - A m-ok föltehetően a 9. sz. elején ismerkedtek meg a ~kel, amikor a Fekete-tenger É-i partján volt szálláshelyük. Arab és bizánci forrásokból tudjuk, hogy bizánci városokban (Kercs) cserekeresk-et folytattak, de uakkor a pénzt értékhalmozó eszközül használták. A honfoglalással erősödtek a m-bizánci kapcsolatok, hiszen a Kárpát-medence már évsz-ok óta Bizánc keresk. érdekkörébe tartozott. 10. sz. leleteinkben az arab dirhem és a karoling dénár mellett ~ is előfordulnak. Ezek szinte kizárólag aranypénzek; e jelenség minősíti a m. gazd. életet is: az arany csupán fölhalmozó eszköz volt, s nem a pénzforgalom tárgya. - A m. kirság gazd. élete a Ny-eu. dénárrendszert igényelte, ám a m-oknál a bizánci pénznek, az aranynak továbbra is maradt szerepe. Szt István törv-eiben a büntetésként előírt pensa auri bizánci solidust jelent. A keresk-ben mint nagy értékű áru szerepelt, és értékhalmozó eszköz szerepe is megmaradt a 12. sz végéig. A bizánci aranyak hatásának tudható be az a 11. sz. m. aranypénz is, amely István kir-t ábrázolja. A 12. sz: bizánci rézpénzek jelentek meg, amelyek - fölhalmozásra alkalmatlanok lévén - kizárólag keresk-re utalnak. Ezek egyedülálló hatásának tartjuk a III. Béla által veretett bizánci stílusú rézpénzeket. - A hazai éremleletekben a 12. sz. végéig kerülnek elő ~, amelyek azt bizonyítják, hogy a m. külkeresk. Bizánc felé volt érdekelt. Manuel cs. halála után Bizánc nemzetk. jelentősége szinte teljesen megszűnt, a m. külkeresk. új piacokat talált, s ezzel lezárult a ~ mo-i szerepe. G.I.

Hóman 1916. - Gedai István: Bizánci pénzek szerepe a m. pénzforgalomban és pénzverésben. Kz. (M. Nemz. Múz. Éremtára) - Kovács László: Münzen aus der ungarischen Landnahmezeit. Bp., 1989.