🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > binálás
következő 🡲

binálás, trinálás: a szentmise bemutatása ugyanazon a napon két ill. három alkalommal. Az ált. elv az, hogy a papnak napjában csak egyszer szabad miséznie (905.k. 1.§). Kivételek: 1. Maga a jog teszi lehetővé karácsonykor és halottak napján a trinálást, nagycsütörtökön (a krizmaszentelési és az esti sztmise), húsvét napján a ~t; aki zsinaton, lpászt. látogatáson v. papi összejövetelen (pl. konf., zarándoklat alkalmával) saját pp-ével v. annak megbízottjával koncelebrál, misézhet újra a hívek számára is. Ugyanez áll az ord-ukkal, annak megbízottjával koncelebráló szerz-ekre is. Akiknek a hívek számára kell misézniük, kápt-juk v. szerz. közösségük miséjén is koncelebrálhatnak. - 2. Amikor a helyi ordinárius ad engedélyt a ~ra paphiány miatt. ~t bármely megfelelő okból (pl. temetési mise mondása) engedélyezhet, trinálást csak vasárnapra és kötelező ünnepekre, és csupán akkor, ha ezt a lpászt. szükség megkívánja; pl. ha a hívők másként nem tudnának eleget tenni vasárnapi kötelezettségüknek (905.k. 2.§). Háromnál többszöri misézést a helyi ord. nem engedélyezhet. Tekintettel a törv. lelkipásztori indokaira, nem látszik a törv-hozó szándéka szerint valónak az a törekvés, hogy mindenáron bővítsük a napi többszöri, kivált a háromnál többszöri misézés lehetőségét. Káros következménye lehet az euch. ünneplés elszürkülése, nem megfelelő előkészítése, a hívekkel való személyes találkozás, sőt a vasárnapi gyóntatás szinte lehetetlenné válása, a lelki élet számára értékes többi ünneplési formák (→ájtatosságok) kiszorulása, s a pap túlterhelése. Mivel a paphiány miatt egyetlen papra egyre több pléb. ellátásának gondja hárul, nyilvánvaló, hogy az illetőre bízott pléb-k számának növekedtével hamarosan a fiz. lehetőségek határaiba ütközne az az igyekezet, hogy minden közösség számára minden vasárnap sztmisét mutasson be. E kérdés megoldásának útja - amíg a paphiány fönnáll - nem a misék számának szaporítása, hanem a pap nélküli vasárnapi istentiszt-ek szabályos megszervezése. Ahol a pap nem misézhet, mivel háromnál több misét vasárnap sem mondhat, a hívek az ilyen pap nélküli istentiszt-en való részvétellel is eleget tehetnek a vasárnap megsztelése kötelezettségének (vö. 1248.k. 2.§). - Az előesti mise a ~, ill. trinálás szempontjából nem az ünnep napján, hanem az előző napon mondott misének számít. Aki tehát szombat reggel hétköznapi, szombat este vasárnapi misét mond, majd vasárnap még háromszor misézik, az szabályosan jár el, föltéve hogy hétköznapra ~i, vasárnapra trinálási engedélye van. E.P.

Erdő 1991:354.


binálás, trinálás: a szentmise bemutatása ugyanazon a napon két ill. három alkalommal. – Az ált. elv az, hogy a papnak napjában csak egyszer szabad miséznie (905.k. 1.§). Kivételek: 1. Maga a jog teszi lehetővé karácsonykor és halottak napján a trinálást, nagycsütörtökön (krizmaszentelési és esti sztmise), húsvét napján a ~t; aki zsinaton, lpászt. látogatáson v. papi összejövetelen (pl. konf., zarándoklat alkalmával) saját pp-ével v. annak megbízottjával koncelebrál, misézhet újra a hívek számára is. Ugyanez áll az ordináriusukkal, annak megbízottjával koncelebráló szerz-ekre is. Akiknek a hívek számára kell misézniük, kápt-juk v. szerz. közösségük miséjén is koncelebrálhatnak. – 2. Amikor a helyi ordinárius ad engedélyt a ~ra paphiány miatt. ~t bármely megfelelő okból (pl. temetési mise mondása) engedélyezhet, trinálást csak vasárnapra és kötelező ünnepekre, és csupán akkor, ha ezt a lpászt. szükség megkívánja; pl. ha a hívők másként nem tudnának eleget tenni vasárnapi kötelezettségüknek (905.k. 2.§). Háromnál többszöri misézést a helyi ord. nem engedélyezhet. Tekintettel a törv. lelkipásztori indokaira, nem látszik a törv-hozó szándéka szerint valónak az a törekvés, hogy mindenáron bővítsük a napi többszöri, kivált a háromnál többszöri misézés lehetőségét. Káros következménye lehet az euch. ünneplés elszürkülése, nem megfelelő előkészítése, a hívekkel való személyes találkozás, sőt a vasárnapi gyóntatás szinte lehetetlenné válása, a lelki élet számára értékes többi ünneplési formák (→ájtatosságok) kiszorulása, s a pap túlterhelése. Mivel a paphiány miatt egyetlen papra egyre több pléb. ellátásának gondja hárul, nyilvánvaló, hogy az illetőre bízott pléb-k számának növekedtével hamarosan a fiz. lehetőségek határaiba ütközne az az igyekezet, hogy minden közösség számára minden vasárnap szentmisét mutasson be. E kérdés megoldásának útja – amíg a paphiány fönnáll – nem a misék számának szaporítása, hanem a pap nélküli vasárnapi istentiszt-ek szabályos megszervezése. Ahol a pap nem misézhet, mivel háromnál több misét vasárnap sem mondhat, a hívek az ilyen pap nélküli istentiszt-en való részvétellel is eleget tehetnek a vasárnap megszentelése kötelezettségének (vö. 1248.k. 2.§). – Az előesti mise a ~, ill. trinálás szempontjából nem az ünnep napján, hanem az előző napon mondott misének számít. Aki tehát szombat reggel hétköznapi, szombat este vasárnapi misét mond, majd vasárnap még háromszor misézik, az szabályosan jár el, föltéve, hogy hétköznapra ~i, vasárnapra trinálási engedélye van. **

Erdő 1991:354.