Magyar Katolikus Lexikon > B > biceps püspökség


biceps püspökség: a magyar király főkegyúri jogából származó jelenség: püspöki szék, melynek két uralkodótól eredően egyszerre két kinevezett püspöke van. - A p. természetesen csak az egyiket v. egyiket sem erősítette meg. 1526 u. Szapolyai János kir. és özvegye Izabella kirné valamint I. Ferdinánd is kinevezett pp-öket a megüresedett székekre, pl. csanádi pp-nek 1537: Izabella Barlabássy Jánost, I. Ferdinánd 1540: Ugody Ferencet. Róma egyik kinevezést sem ismerte el, a hazai egyhtört. Barlabássyt tekinti pp-nek. - A dalmáciai ppségeknél Mohács után úgy fordult elő ~, hogy a p. kinevezte a tényl. mpp-öt, a m. kir. pedig címként adományozta a széket. 88