Magyar Katolikus Lexikon > B > bibliatársulatok


bibliatársulatok: a nemzeti nyelvű szentírásfordítások készítésére és terjesztésére alapított szervezetek. - 1. Katolikus ~. Az elsőt 1805: Regensburgban alapították, de VII. Pius 1817: feloszlatta. A →szentírásolvasás szabályaival összhangban a p-k következetesen tiltották ~ alapítását, hogy elkerüljék a teol-ilag képzetlen emberek szentírásmagyarázataiból következő bajokat. 1920 u. a helyzet megváltozott, és a népnyelvű fordítások kiadása minden ország kat. kv-kiadásának része lett. Mo-on a SZIT gondoskodik a hívők m. nyelvű Szentírással való ellátásáról (→szentírásfordítások). - 2. Protestáns ~. A protestantizmuson belül a Szentírás hozzáférhetősége nemz. nyelven létkérdés volt. Missz. tevékenységük lényeges része az Írás kézbe adása. Az első ~ot 1698: Angliában alapították. Halléban 1710-tól működött ilyen társulat, mely a sz. végéig 3 mill. példányban adta ki egészben v. részben a Bibliát. 1804: az angliai ~at összevonták és British and Foreign Bible Society néven kezdett működni a mindmáig leghatékonyabb ~. Mintájára a prot. országokban mindenütt ~at szerveztek. 1816-tól működik az American Bible Society, mely a második legnagyobb hatású társulat. 1862: alapították Skóciában a National Bible Society of Scotlandet, mely főként a prot. missziók ellátására törekedett. A világ ~ait fogja össze az 1950: Londonban alapított United Bible Societies. - Mo-on →Szent Jeromos Bibliatársulat. **

LThK II:346.