🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > beteg jogai
következő 🡲

beteg jogai: a beteg személynek az →alapvető emberi jogokból következő jogai: 1) az egészségügyi ellátáshoz való jog: biztosítani kell az egészségi állapotnak megfelelő, folyamatosan hozzáférhető és megkülönböztetés nélküli ellátást. Ezen körbe tartozik például a fájdalomcsillapításhoz való jog, a szabad orvosválasztás (kivételt képez a fogászati ellátás). – 2) az emberi méltósághoz való jog: mindenkinek joga, hogy személyiségét tiszteletben tartva megbecsüléssel bánjanak bele. – 3) a kapcsolattartás joga: a beteg (állapotát figyelembe véve) bármikor látogatható, amennyiben a kórház rendszerét, a gyógyítást nem zavarja a látogató. Az önmagukat ellátni képtelen betegek megnevezhetik azt, aki mellettük tartózkodhat. – 4) a gyógyintézet elhagyásának joga: a betegnek joga van bármikor elhagyni az egészségügyi intézményt. Korlátozni akkor lehet őt, ha mások testi épségét, egészségét veszélyezteti, mert pszichiátriai vagy fertőző beteg. A távozás szándékát előre be kell jelenteni. – 5) a tájékoztatáshoz való jog: a betegnek joga van tudni betegségéről, teljes körű tájékoztatást kell kapnia kezelőorvosától a kezeléssel, az esetleges beavatkozással, annak kimenetelével, következményeivel kapcsolatban, vagy éppen annak elmaradásának hatásairól. – 6) az önrendelkezéshez való jog: a beteg eldöntheti, hogy igénybe veszi-e a gyógyítást, és az azzal járó beavatkozást engedélyezi-e. Ha a beteg erre egészségi állapota miatt képtelen, akkor két tanú szükséges. A beteg halála után testéből szövetet, szervet csak akkor vehetnek ki, ha életében nem tiltakozott, hogy azokat oktatás, kutatás, gyógyítás céljaira használják; illetve ha a beteg feltehető szándékáról az arra jogosultak nyilatkoznak. Az ellátás visszautasításának joga főként a gyógyíthatatlan betegeket érinti. – 7) az egészségügyi dokumentáció megismerésének joga: a beteg a rá vonatkozó adatokat megismerheti, a dokumentumokról másolatot készíthet, és elbocsátáskor zárójelentést kell kapnia. A személyiségi jog védelme az adatvédelmi rendelkezéseken alapul (a kórház harminc évig tárolja a leleteket, ötven évig a zárójelentéseket, és kórházi adatvédelmi biztos felel az adatok felhasználásáért, őrzéséért). – 8) az orvosi titoktartáshoz való jog: a beteg jogosult arra, hogy az egészségügyi ellátásában részt vevő személyek az ellátása során tudomásukra jutott egészségügyi és személyes adatait csak az arra jogosulttal közöljék, és azokat bizalmasan kezeljék. A betegnek joga van arról nyilatkozni, hogy betegségéről, annak várható kimeneteléről kiknek adható felvilágosítás, illetve kiket zár ki egészségügyi adatainak részleges vagy teljes megismeréséből. V.G.

1997. évi CLIV. Törvény.