🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > betű és lélek
következő 🡲

betű és lélek: Szt Pál ellentétpárja, mely szerint „a betű öl, a lélek éltet” (2Kor 3,6-8;. Róm 2,29; 7,6). - Az egzegéták jelentős része úgy értelmezi, hogy Pál a mózesi törv. szó szerinti értelmével annak egy mélyebb, szellemibb értelmét állította szembe. E magyarázat azonban figyelmen kívül hagyja Pál gondolatmenetét: az ÓSz a betű szövetsége és nem a léleké (vö. 2Kor 3,6), mert a törv. betű (és mélyebb értelemben is az), hiszen írott szabályokból áll, amelyek az embertől valójában idegenek maradtak (2 Kor 3,3; vö. Jer 31,33). Nem váltják meg az embert a test szolgaságától, ellenkezőleg: vágyakat ébresztenek, szembeszegülésre ingerelnek. A betű tehát, azaz a régi törv. (Róm 7,6) nem képes az éltető lelket megadni (Gal 3,3.5), pedig csak a lélek teheti az embert szabaddá (2Kor 3,17). **

BL:156.