🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bennszülött papság
következő 🡲

bennszülött papság: a misszionált területek őslakos papjai. - A katolikus misszió egyik célja kezdettől fogva az újonnan megtértek közül papok és püspökök képzése. (Az angolszászoknál pl. a papok és a pp-ök már a 2. generációban az újonnan megtértekből kerültek ki.) A felfedezés korában egy ideig uazon elv szerint jártak el. Lisszabonban 1518: szent. az első néger papokat, köztük a későbbi Henrique pp-öt; Indiában 1521: már voltak bennszülött papok, és hamarosan megalakították az első szem-okat. Mexikóban 1536: a ferencesek koll-ot alapítottak bennszülött papok nevelésére, de a 16. sz. zsin-ai Mexikóban és Peruban növekvő ellenállást mutattak a bennszülött papok sztelésével szemben. Csak 1775: a limai zsin. szüntette meg ezeket a nehézségeket. A ~ képzését különösen előmozdította 1622: a Propaganda Kongr. megalapítása és e sz: az ap. vikáriusok küldése. Az abszolutizmus korszakaa 18. sz:, és a missziókban is elterjedt gyarmati gondolkodás a 19. sz: lehetetlenné tette Róma törekvését bennszülött pp-ök kinevezésére, de a ~ fejlődött, és különböző távol-K-i orsz-okban az üldözések idején megőrizték az Egyh-at a pusztulástól. A szem-ok alapítása és a →Szent Péterről nevezett pápai missziós mű támogatása, valamint több p. törekvésének eredményeként már nemcsak ~ van, hanem a legtöbb pp. is bennszülött. 1923: Indiában, 1926: Kínában, 1927: Japánban, 1933: Hátsó-Indiában, 1937: Koreában, 1939: Afrikában és Ceylonban, 1940: Indonéziában, 1944: Sziámban (Thaiföld), 1945: Burmában szenteltek. pp-öt. Az első bennszülött bíb-t 1946: nevezték ki Indiába, 1953: Kínába. Ma minden nagyobb missz. orsz-ban van bennszülött bíb., és a legtöbb missz. pp. bennszülött. A missz. ter-eken 1987: a pp-ök zöme már bennszülött: Ázsiában 94%, Afrikában 84%, Óceániában 55%. A papság Afrikában 65, Ázsiában 85%-ban bennszülött, a szerz-eknél általában 60% ez az arány. Lat-Amerikában a pp-ök és a szerznők fele, a papok és szerz-ek 30%-a bennszülött. **

Morant, Adelrich: Die philosophisch-theologische Bildung in den Priesterseminarien Schwarz-Afrikas. 1959. - Fides 1989. IX. 23.

k é z i r a t r ó l!!!

1986:hívőpüsp. szerz. szerz.szerznő kispap katekéta (millió) pap pap

Afrika8.318 485 18.871 10.311 5374 40.174 11.472225.090

Amerika 437.541 1566 67.884 51.371 20.091 273.149 30.595 21.957

Ázsia76.25757516.054 14.0805892100.848 17.768 84.042

Európa 278.939 1338 159.99869.513 30.540 474.249 29.743 299

Óceánia 666810727872684 2553 14.323 315 6788

Összesen 877.723 4071 254.281147.962 64.450 902.743 90.424338.176