Magyar Katolikus Lexikon > B > beglerbég


beglerbég ('a bégek bégje'; török hangalakja bevlerbevi, a hódoltságban is használt perzsa szinonimája a mir i mirán): az oszmán birodalom tartományainak (→vilájet) legmagasabb rangú tisztségviselője, a tartományban szolgáló haderő és hivatali kar feje, minden katonai és polgári igazgatási hatáskör elöljárója. Közvetlen fölöttese volt a tartományába kinevezett →szandzsákbégeknek. - Hiv-át szultáni rendelettel nyerte el. Mo-on a budai, a temesvári, az egri és a kanizsai vilájetek élén álltak ~ek, s így nevezték később a váradi és az érsekújvári helytartókat is. Gyakran vezíri, s kivétel nélkül pasa rangot viseltek; a tört. köztudatban ez utóbbi honosodott meg, ezért emlegetünk - némileg pontatlanul - budai, egri stb. pasákat. A ~eket a szultán gyakran cserélgette, nehogy hiv. hatalmuk túlzottan megerősödjök. A mo-i ~ek közül a budai volt a legrangosabb: helyi háborúk vez-je és a Béccsel folyó diplomáciai kapcsolatok főszereplője. A temesvári ~ek gyakran avatkoztak Erdély ügyeibe. H.K.

Fekete 1944:185. - Gökbilgin, T.: Osmanli müesseseleri teskilati ve medeniyeti tarihine genel bakis. Isztambul, 1977. - Cvetkova, B.: Les institutions ottomanes en Europa. Wiesbaden, 1978. - Kunt, I. M.: The Sultan's Servants. The Transformation of Ottoman Provincial Government, 1550-1650. New York, 1983.