🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > baziliták
következő 🡲

baziliták (lat. Ordo Basilianus, OBas, Ordo Sancti Basilii Magni, OSBM, Ordo Divi Basilii Magni, ODBM, Ordo Basilianus Sancti Josaphat): a bizánci szertartású szerzetesség legnépesebb csoportja. - Nevüket a K-i szerzetesség atyjától, Nagy Szt Vazultól vették, kinek hagyományát folytatják. Mai szervezetük megalkotói a 17. sz. elején a rutén-ukrán egyh. nagyjai, J. Rutszkij kijevi metropolita és Polocki Szt Jozafát. - A →breszti unió utáni kat. megújulás közp-ja a vilnai Szentháromság apátság lett. Rutszkij metrop. Nagy Szt Vazul reguláiból 1623: fogalmazta szabályzatukat, melyet a Propaganda Kongr. 1624. X. 4: hagyott jóvá. 1637: 32 ktorban 150 szerz. élt. Az ukrán és belorusz nép körében az unió ap-ai voltak. 1720: zsin. határozat született, hogy g.k. pp-öt és metrop-t csak a ~ közül szabad választani, s a választáson a rendfőn. és tanácsa is részt vesz. 1740: a litván Szentháromság és az ukrán Bold. Szűz rtart-ban 180 ktorban 1180 szerz. élt. A r-et XIV. Benedek 1744: rutén ~nak nevezte és exemptté tette. A tart-ok élén a 4 évre választott protohigumen állt, a r. főnöke a 8 évre választott protoarchimandrita volt. A r-et prokurátor képviselte a Sztszéknél. A ~ széles isk. és koll. hálózatot építettek ki, s 1773: a feloszlatott jezsuiták intézményeit is átvették. Búcsújáró helyeken, népmissziókon tartott prédikációikkal és kv-kiadásukkal előmozdították az uniót a Kárpátokon belül is, a munkácsi egyhm-ben, Erdélyben, egész Horváto-ig. 1773: a r-nek 1280 tagja volt, 1780: 2 újabb tart-t alapítottak. - A Lengyo. felosztásakor or. fennhatóság alá került 3 tart-t fokozatosan kiirtották. 1839: ktoraikat átadták az ort-oknak v. börtönné alakították az unióhoz hűségesek számára. 1872-re a ter-en a rend kihalt. - Az osztr. fennhatóság alá került galíciai tart-ban 44 ktor volt, ebből II. József 30-at feloszlatott. A p-k erőfeszítései nyomán 1882-1901: a jezsuiták segítségével megreformálták e tart-t, s a reformot a m. ~ is átvették. 1920 u. csehszl., m. és rom. ter-en lévő ktorokban éltek tovább. Rendi közp-jukat 1931: Rómában szervezték meg, ekkor kapták a Szt Jozafát bazilitái nevet. 1948: Ro-ban, 1950: CS-ban és Mo-on számolták fel a ~at. 1971: Lengyo-ban 3, Jug-ban 1 ktoruk volt, Kanadában, az USA-ban és Brazíliában 36 ktorban 221, 1974: 43 ktorban 400, 1987: 42 ktorban 307 szerz. élt. - Mo-on a kk. ktorokat a tatárok pusztították el. 1360: alapították a →munkács-csernekhegyi kolostort. Máriapócson 1714 u. telepedtek le, s a kegyhely gondozása mellett isk-t vezettek. 1933: Hajdúdorogon, 1946: Makón, 1948: Kispesten nyitottak rházat. 1947: szervezték meg a Szt Istvánról nev. magyar rtart-t. 1950: 39 rendtag volt. A feloszlatás u. emigrált ~ 1963: Matawanban (New Jersey áll., USA) megvettek egy farmot, és Rakaczky Bazil vezetésével megalapították a Máriapócsi Bazilita Atyák Közösségét. Eleinte pléb. lelkipásztorkodással is foglalkoztak, de ez alól 1969: felmentést kaptak. Tp-uk búcsújáró hely. 1975. IV. 23: megalakították a Kat. M. Papok Egyesületét. P.I.

K-i Egyh. 1934:79. - Kivonat a Szt Bazilrend szabályaiból. Máriapócs, 1939. - Analecta OSBM. Róma, 1971:143; 1974:152. - DIP I:1082. - Török 1978:391. - Puskely 1989:11.