🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > baptisták
következő 🡲

baptisták ('keresztelők'): a legnagyobb evangélikus szabadegyház. Az angolszász protestantizmusból vált ki, jellegzetessége az alámerítéses felnőttkeresztelés. - A 17. sz. elején Angliában alakult egy General Baptists nevű független anglikán közösség, mely az →arminianizmus predesztináció-tana mellett a felnőttkeresztséget vallotta. Hatására 1640 k. Londonban a →puritánok egyik közösségében alakult meg a Regular Baptists, mely alámerítéses felnőttkeresztelést gyakorolt, és a kálvinizmus predesztináció-tanát vallotta. 1689: a türelmi rendelet évében üldöztetésük ellenére a ~nak már 100-nál több közösségük volt. 1689: a Regular, 1691: a General ~ összeállították ugyan hitvallásukat (1813: kezdett együtt működni a két ág.), és a ~ minden orsz-ban megfogalmaztak egy katekizmust, de elvből elvetnek minden egységes hitvallást, tanítást és szervezetet, ap. hagyományt, egyh. formát, dogmát és papságot. Engedelmességet csak a bibliai szó iránt ismernek, csak a Szentháromságot és a kálvinista szentségtant vallják. Jelszavuk: Előre az egyházzal az evangéliumért! - A ~ számára legfontosabb a családi v. házi papság, az otthonok helyi közössége, ezek kerületi és orsz. szinten egyesületet alkotnak, de a szervezet valójában jelentéktelen, mert minden házi közösség teljesen független egység alkot. Sztelnek ugyan szolgákat, de ezek a ~ szerint csak a szeretetben és nem hatáskörben állnak a házi papok fölött. Az ifjakat oktatás után csak akkor merítik alá a keresztségben, ha lelki újjászületésüket átélték. - 1640: Amerikában bevándorló Regular ~ kezdtek téríteni. (1776 u. isk-kat, nevelőint-eket és egy-eket alapítottak.) A 17. sz. 2. felében alakult a Seventh-day Baptists (Hetednapi Baptisták) csoport, melynek egy női tagja, R. Preston jelentős szerepet játszott az adventisták tört-ében (→Hetednapi Adventisták). 1708: alapították a German Baptists csop-ot, melynek tagjai 1719-29: kivándoroltak Pennsylvániába. Itt 1882: kivált közülük a Brethren Church('Testvérek Egyháza'). 1830: Svájcban alapították a ~ Neutaufer ('Újrakeresztelők') csop-ját, akik 1850: Illinoisba vándoroltak ki. 1832: az USA-ban alakult a Disciples of Christ ('Krisztus Tanitványai'), melynek tagjai liberális gondolkodású és racionalista tanításukkal minden személy teljes függetlenségét hangsúlyozzák, erősen misszionálnak, s támogatják az ökumenizmust. 1906: közülük vált ki a szigorúan kálvinista Churches of Christ ('Krisztus Egyháza') csoport, mely elvet minden egységesítő kísérletet, így az ökumenizmust is. 1957: e 2 csop. United Church of Christ ('Krisztus Egyesült egyháza') néven egyesült. Mo-on ~ 1846 óta vannak. →Magyarországi Baptista Egyház **

Zoványi 1940:47. - Somogyi Imre: A ~. A bapt. vallásfelekezet vázlatos ismertetése. Bp., 1941. - LThK I:1229. - NCE II:75.