🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bőrharang
következő 🡲

bőrharang: énekesek Makón, akik nagypénteken a református ótemplom tornyából harangozás helyett zsoltárénekléssel hívták a templomba az embereket. - A makói ref-ok a város kat. földesurára, a csanádi pp-re való tekintettel nagypénteken és nagyszombaton (amikor a kat. tp. harangjai a hagyomány szerint hallgatnak) a ref. tp. tornyában sem húzták meg a harangot, hanem ott egy jóhangú ember zsoltárt énekelt. Más adatok szerint a toronyban 12 diák - hármasával a 4 égtáj felé fordulva - az Oh ártatlanságnak báránya kezdetű éneket énekelte hívogatóként. A szokás szélesebb körben nem vált ismertté, s a 20. sz. elejétől már Makón sem nagyon gyakorolták. A ~ kifejezés azonban gúnyos, lekicsinylő értelemben a D-Alföldön még a közelmúltban is előfordult. D.I.

Vigilia 1971. (Hamvas István: Egy D-alföldi m. város) - Bálint 1976:221. - Confessio 1982. (Molnár Ambrus: A makói ~)