🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bíborosi kollégium
következő 🡲

bíborosi kollégium (lat. Cardinalium Collegium, 1983-ig Sacrum Collegium): a bíborosok testülete. Feladata a p. segítése tanácsadással és egyhkormányzati szolgálattal, széküresedés esetén a →pápaválasztás (349.k.). - A ~ három rendre oszlik: 1. A püspöki rendhez azok a bíb-ok tartoznak, akiknek a p. Róma környéki egyh-at jelölt ki címül (ált. kuriális bíb-ok), továbbá a bíb-sá kinevezett K-i kat. pátr-k, akik viszont saját székük címét tartják meg (350.k. 1. és 3.); 2. A presbiteri rend tagjai róm. címtp-ot (titulus) kapnak (350.k. 2.§). Többnyire a világegyházban működő mpp-ök; 3. A diákonusi rend tagjai számára a p. róm. diákoniát jelöl ki (350.k. 2.§). - A →konzisztóriumban bejelentett és a p. által jóváhagyott igényléssel a presbiter bíb-ok átléphetnek más címre, a diákonusok pedig másik diákoniára, sőt ha már tíz éve bíb-ok a diákonusi rendben, kérhetik átvételüket a presbiteri rendbe is (350.k. 5.§; vö. uo. 6.§). A suburbicarius ppi székeket nem lehet igényléssel változtatni: a ppi rendben nincs opció. - A bíb-ok a p-t testületileg segítik, mikor nagyobb jelentőségű kérdések megvitatására egybehívják őket (konzisztórium). A p-t segítő munkájukon kívül a bíb-ok legfontosabb feladatukat, a p-választást is testületileg végzik (→konklávé). - A ~ tisztségei: a ~ élén álló →dékán s az őt helyettesítő aldékán és a →protodiákonus hirdeti ki a népnek a megválasztott új p. nevét, adja föl az érs-eknek v. adja át képviselőiknek a p. helyett a palliumot. E.P.

Erdő 1991:221.