🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bérmáló
következő 🡲

bérmáló: a →bérmálás szentségének kiszolgáltatója. - A hatályos jog szerint rendes kiszolgáltatója a pp. (882.k.), aki mindenütt érvényesen bérmálhat. Megengedetten szolgáltatja ki: 1. a mpp. saját egyhm-jében mindenkinek, kivéve azokat a neki alá nem rendelt hívőket, akik bérmálását a saját →ordináriusuk kifejezetten megtiltotta (886.k. 1.); 2. idegen egyhm-ben bármely pp. az illetékes mpp. legalább ésszerűen vélelmezett engedélyével (886.k. 2.); 3. a mpp. idegen egyhm-ben a saját alárendeltjeinek, még a mpp. engedélye nélkül is (uo.). Érvényes kiszolgáltató a megfelelő felhatalmazással rendelkező pap is (882.k.). A ter. felhatalmazással ellátott pap a kijelölt ter-en, még exempt helyen is mindenkit megengedetten bérmál, kivéve azokat az idegeneket, akiknek bérmálását ord-uk megtiltotta (887-888.k.); a kijelölt ter-en kívül viszont, halálveszély esetét kivéve (883.k. 3.), nem képes érvényesen kiszolgáltatni a sztséget (887.k.) - A papokat a bérmálásra v. az egyetemes jog, v. az illetékes hatóság külön engedélye hatalmazza föl. Az egyetemes jog alapján rendelkeznek felhatalmazással: 1. ter-ükön belül azok, akik a mpp-kel egyenlő elbírálás alá esnek (883.k. 1., vö. 381.k. 2.); 2. az illető személy vonatkozásában az a pap, aki hivatalánál fogva v. a mpp. megbízása alapján 7 éven felüli személyt keresztel v. ilyen keresztényt a kat. egyh. teljes közösségébe fölvesz (883.k. 2.); 3. halálveszélyben lévők vonatkozásában a plnos, sőt bármely pap, még az is, aki kán. →büntetés alatt áll (883.k. 3.) - Külön fölhatalmazás alapján kiszolgáltathatja: 1. az a pap, akit a mpp., ha a szükség úgy kívánja, erre (akár általánosan is) felhatalmazott (884.k. 1.); 2. az a pap, akit a ~ pp. v. felhatalmazott pap egyes esetekben súlyos okból (!) maga mellé vesz (884.k. 2.). Ezek a „maga mellé vett” kiszolgáltatók bármilyen - kán. büntetés alatt nem álló - papok lehetnek. Nem szükséges, hogy valamilyen meghatározott egyh. hivatalt viseljenek. E.P.

Erdő 1991:347. - Római Katekizmus 1993:1312.