🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bélakúti ciszterci apátság
következő 🡲

bélakúti ciszterci apátság, Belae fons, Szerém vm.: 1234: Béla hg. alapította anyja, Gertrúd kirné gyilkosának, Gurwey Péternek elkobzott várában és birtokaiból. A szerz-ek a champagnes-i Trois Fontaines-ből jöttek. 1237: IV. Béla alapító levelet és kiváltságokat adott a monostornak, ellátta szerémi és bácsi birtokokkal, sójövedelemmel, Budán átengedte a Szt Gellért kir. egyh. és a hozzá tartozó sasadi és budaörsi kpnák kegyuraságát és bortizedeit. ~ így Mo. legnagyobb jövedelmű apátságai közé tartozott. 1240 és 1246: a gen. kápt. határozatai szerint a kir. kérte a monostor áthelyezését egy bencés, vsz. a dombói apátságba. Az építkezés csak megkezdődhetett, az áthelyezés nem következett be. 1344: a kalocsai érs. pápai engedéllyel a ~ körüli péterváradi várba akarta áttenni székhelyét, de még ez évben meghalt. 1356: az apát és 12 szerz. lakta, évi jövedelme 1340 márka. 1526. VII. 27: tör. kézre került. A péterváradi várnak a 18. sz. elején készült 3 alaprajza feltünteti az apátsági tp. körvonalait, s vsz. a konventház É felől csatlakozott hozzá. A régi épületek nyomait az új várépítkezés eltüntette. Okl-eiből csak az alapítólevél maradt fönn, 1385: kétszeres átiratban. - Apátjai 1279. I. 30: Bertrandus, 1291. XI. 4: Gulielmus, 1332: Aegidius, 1351. VIII. 1: Jodocus, 1385. VI. 28: Stephanus, 1415: Arnoldus. - Címét párhuzamosan is viselték: 1717: Nagy István veszprémi, 1725: Windischgräz Johann gr. csanádi knk., Koller Antal, 1780: Molnár János szombathelyi knk., 1805: Paczai István marcali plnos, 1815: Minián Antal győri, 1851: Ták János váradi, 1858: Bogcha Xaver Ferenc veszprémi knk., 1867: Szabó Imre iszkázi plnos, 1870: Dankó József esztergomi, 1898: Szalay Mihály veszprémi, 1906: Péller Pál veszprémi knk. - 1799 e. Mandics Antal, 1799: Kománházy László nyitrai knk, 1808: Matissovich János, 1849: Szukich Ádám eszéki, 1864: Hegedűs Jakab eszéki plnos, 1911: Bedy Vince győri knk. - 1804: Fridmanszky Antal szepesi, 1832: Körk József Szatmári, 1837: Kremlicska János pozsonyi, 1854: Konrád Frigyes csanádi knk, 1872: Schuszter Konstantin, 1877: Zay János váradi knk, 1889: Trikall Róbert táb. lelkész, 1897: Fábián Ferenc rozsnyói knk, 1911: Kováts Kálmán Bp-Szentistvánvárosi plnos. - Ma nem adományozzák. →péterváradi ciszterci apátság. H.F.

Péterffy II:275. - LBE:117, 397. - EME VI:10. (BMV Belli Fontis de Valle in Vuta vel Unta vel Onta) - A Ciszt. Rend bpi Szt Imre-gimn-ának Évkv-e. 1941/42:19. (Pataki Vidor) - Schem. Cist. 1942/43:176. - Hervay 1984:133.