Magyar Katolikus Lexikon > B > békepapi mozgalom


békepapi mozgalom   →békemozgalom, →békegyűlés