🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bécsi béke
következő 🡲

bécsi béke, 1606. jún. 23.: a Bocskay-felkelést befejező béke. - A vallásügyekre nézve hatályon kívül helyezte az 1604. évi törv-ekhez a Rudolf kir. által utólag hozzátoldott 22. cikkelyt (ebben a kir. a r.k. vallásra vonatkozó összes korábbi tc-eket megerősítette, s a vallásügyeknek az ogy-eken való további tárgyalását eltiltotta.) A mo-i karoknak és rendeknek, a sz. kir. és kiváltságos városoknak s a véghelyeken levő katonáknak szabad vallásgyakorlatot biztosított a r.k. vallás sérelme nélkül (a jobbágyok vallásgyakorlata a földesúrtól függ). Elrendelte az elfoglalt tp-ok kölcsönös visszaadását, megengedte a külön prot. superintendensek választását. - Az 1608. évi ogy-en azonban a protestáns rendek keresztülvitték a szabad vallásgyakorlatnak a mezővárosokra és falvakra való kiterjesztését is; a kat. vallást biztosító kitételt és az elfoglalt tp-ok visszaadását mellőzték. B.A.

KL I:171.