🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bécsújhelyi béke
következő 🡲

bécsújhelyi béke, 1463. júl. 19.: a Mátyás király és III. Frigyes német-római császár közötti háború kapcsán létrejött szerződés. - II. Pius p. a török elleni keresztes háború megszervezésének előfeltételeként, követe Carvajal bíb. segítségével hozta létre, s a Vitéz János váradi pp. vezette m. küldöttség kötötte meg. A cs., akinek birtokában maradtak a határ menti várak és mezővárosok, használhatta a m. kir. címet, Mátyást fiává fogadta, és szöv-et kötött vele a török ellen. 80.000 Ft-ért visszaadta a még 1441: elzálogosított Pozsonyt és a Szentkoronát. A szerződés szerint Mátyás törv-es utód nélküli halála esetén a m. kirságot III. Frigyes v. fia, Miksa örökli. A szerződést Mátyás VII. 26: hagyta jóvá, II. Pius X. 22: megerősítette, majd 1464. IV. 4: külön megerősítették a cs-nál járt m. követek. B.A.

Fraknói Vilmos: Hunyadi Mátyás kir. Bp., 1890. - Kisfaludy Katalin: Matthias rex. Uo., 1983.