🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bártfai Szent Egyed-templom könyvtára
következő 🡲

bártfai Szent Egyed-templom könyvtára: 1460: leltárt készítettek a plébániatemplom kincseiről abból az alkalomból, hogy Salter Keresztély átvette elődjétől a sekrestyési hivatalt. A leltár egy 30 kódexet felsoroló kv-jegyzéket is tartalmaz. A kódexek két kánonjogi kötetet kivéve lit. kv-ek. A tp. kegyura Bártfa városa, ezért a város fedezte a kódexek másoltatását, köttetését, amivel 2x is világi scriptort bízott meg. A ~ 1509: Georgius Petri, 1516: Blutfogel Boldizsár bártfai papok hagyatékával gyarapodott. Georgius Petri végrendeletében 56 nyomtatott kötetet sorolt fel, melyek 90 művet tartalmaztak, egyházatyák és skolasztikus szerzők mellett ókori történetírókat és fil-okat, s néhány humanistát. Feltehetően az ő kv-ei számára készült a tp. egyedülálló kv-szekrénye, melyet a M. Nemz. Múz. őriz 9 máig fennmaradt kötetével együtt. Blutfogel a javarészt tanulmányai alatt Krakkóban beszerzett kv-eit maga rubrikálta és illuminálta, 2001: 8 egykori kötete ismert. A ~ a reformáció idején városi kvtárként működött. M.E.

Ábel Jenő: A ~ának története. Bp., 1885. – Hoffmann 1992:272. – Bibliotheca Hungarica. Kiad. Csapodi Csaba–Csapodiné Gárdonyi Klára. 1–3. köt. Bp., 1988–94.