🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > bácskai apostoli kormányzóság
következő 🡲

bácskai apostoli kormányzóság: 1918. XI. 3: a páduai fegyverszünet után a fr. és szerb csapatok D-Mo-ot s ezzel a kalocsai főegyhm. kb. 4/5 részét megszállták; az 1920. VI. 4: aláírt →trianoni béke a megszállt Bács-Bodrog vm. nagyobbik felét a Szerb-Horvát-Szlovén Kirságnak ítélte, ezzel a főegyhm. ter-ének kb. 3/4 része délszláv uralom alá került. A Sztszék a főegyhm. elcsatolt bácskai részén 1923. II. 10: ap. kormányzóságot alakított, s II. 27: a szabadkai Szt Teréz-tp. plnosát, Budanović Lajcot (1918. XI-ig Budanovich Lajos) kinev. cisamei cpp-ké és bácskai ap. kormányzóvá; V. 1: Szabadkán pp-ké szent. Az ap. kormányzóság az érsségtől független adminisztrációs közp-ot szervezett, új pléb-kat alapított; tp-okat építettek v. vásároltak, az egyh. kormányzásában a szláv elemet erősítették. A Sztszék kívánságára 1936. VI. 30: a szabadkai Szt Teréz-tp-ban egyhm. zsin-ot tartottak, kiadták az 500 procanont tartalmazó Codex Baciensist, mely az ap. kormányzóság egyhm-vé szervezésének alapja lett. - 1941. I. 1: espségi beosztása a pbniák számával: szegyhi főespségben szabadkai (8), topolyai(7), kulai(8); a dunai főespségben apatini (7), regőcei (7), zombori (7); a bácsi főespségben bácsi (9), újvidéki (8), a tiszai főespségben palánkai(8), óbecsei (9), zentai(5), magyarkanizsai (7) espség, össz. 90 pbniával. - Lakói 459.610 r.k., 196.103 g.k., 95.792 prot. 18.610, egyéb vall., össz. 770.115. - 1941. IV. 10: Horváto. függetlenségének kikiáltásával Jug. fölbomlott. IV.10-11: a m. honvédség bevonult Bácskába, s visszacsatolta. XII. Pius VI.1: bácskai ap. kormányzóvá Zichy Gyula gr. kalocsai érs-et nevezte ki. 1941 nyarán bukovinai székelyeket telepítettek, részben az elhagyott →dobrovoljac településekre. 1944 ősze az uralomváltással válságos időket hozott Bácska nem szláv lakóira és kat. egyh-ára. 1944. X/XI: a megtorlás első áldozatai lettek: Novotny József kp., Berger Antal tavankúti, Dupp Bálint csurgói, Köves István mozsori, Petrányi Ferenc óbecsei, Plank Ferenc ósziváci, Szabó Dénes tótfalusi, Varga Lajos moholi, Virág István horgosi, Wener Mihály martonosi, Takács Ferenc ogy. képviselő, péterrévei plnos és Unterreiner Károly hitokt. Az internálások és a sváb kitelepítés ritkították a bácskai kat-okat; ismét Bubanović ált. helyn., utóbb ap. adm. kormányozta a nemzetiségi és vallási összetételében megváltoztatott ter-et. VI. Pál 1968. I. 25: a Praeclarissima Pauli bullával a ~ot Szabadka székhellyel, a Szt Teréz-szegyh-zal →szabadkai püspökség néven ppséggé tette. - 1941: kiadták az új egyhm. első névtárát, mely szerint 219 papja volt. - Ap. kormányzói 1923-41 és 1945-58: Lajco Budanović, 1941-44: gr. Zichy Gyula, 1958-68: M. Zvekanovic. T.E.

Schem. Ap. Baciens. 1941. - Schem. Col. 1942, 1975. - Salacz 1975:119.