Magyar Katolikus Lexikon > B > Buzgó


Buzgó, Bihar vm.: a pálosok Szt Miklósról nevezett klastroma Élesdtől és Sólyomkő várától északra, pontos helye azonban ismeretlen. - 1327: Buzgow együttes kegyurai a Turul nb. Széplaki Lőrinc fiai. Miután Szántai Lack Jakab erdélyi vajda (1403-09) megszerezte Sólyomkő várát, elfoglalta a remeték birtokait, s azok a zaklatások miatt elhagyták helyüket. Perjelük 1424: a váradi kápt. előtt tiltakozott a vajda foglalásai ellen. H.F.L.

Gerecze II:212. - Györffy 1963:606. - Gyöngyösi 1988.