🡰 előző
Magyar Katolikus Lexikon > B > Budavári Nagyboldogasszony főplébánia
következő 🡲

Budavári Nagyboldogasszony főplébánia (1014 Bp., Szentháromság tér 2.): az esztergomi, 1993. V. 31-től az esztergom-budapesti főegyhm. budai-középső esp. ker-ének Mátray, Lovas, Palota, Lovarda u. és a Bécsi kapuig tartó várfalak által határolt területe. - Tört-e összeforrt tp-a tört-ével (→Budavári Nagyboldogasszony-templom, Mátyás-tp.). Exempt pléb. volt. Tekintélye Buda fejlődésével fokozatosan emelekedett. Bár V. László terve, hogy társaskápt-t kapcsolódjék a tp-hoz, nem valósult meg, a Praepositura B. M. V. de novo monte Pestensis c. adományozása a mai napig él. 1497: a p. archipresbyteri c-et adományozott a tp. plnosának, azzal az engedéllyel, hogy →főpapi jelvényeket viselve áldást oszthat, kivéve, ha a p. legátus v. a területi pp. jelen van. A tör. időkben tp-a mecset lett, hívei a Budavári Szent Mária Magdolna tp-ba jártak. 1686 u. a kir., legfelsőbb kegyúri jogával élve, a jezsuiták mindenkori budai házfőnökére ruházta a plnosi jogokat, akik Széchenyi György támogatásával akad-t, koll-ot és papnevelő int-et építettek, s megkezdték a tp. újjáépítését. 1776: 6 jezsuitát egyhm. szolg-ba vettek. A 19. sz: tp-a ismét az orsz. jelentőségű vallásos esmények helye lett (a főv. jelentőségűeké a →Belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia tp-a). - Anyakönyvei 1686-tól. - Filiája 1997: Budavári Királyi Palota várkápolnája. - Plébánosai: 1686-1773: jezsuiták. 1773: Reviczky Antal, 1778: Leidneker Domonkos, 1785: Starhemberg Emmánuel, 1792: Balásy Alajos, 1803: Lubisich Ignác, 1820: Viszhoffer József, 1839: Majs Jakab, 1843: Fauszer Antal, Reither József, 1850: Krajner Antal, 1864: Eberling József, 1867: Ráth József, 1882: Bogisich Mihály, 1898: Nemes Antal, 1936: Kátay Béla, 1963: Tóth János, 1969: Fábián János, 2000 u. Varjú Imre. - Lakói 1997: 1800 r.k., össz. 4000. Fábián János

Némethy 1894:36. - Patay 1982. - Schem. Strig. 1997:263.