Magyar Katolikus Lexikon > B > Budapesti Görög Katolikus Paróchia


Budapesti Görög Katolikus Paróchia: a budapesti bizánci szertartású hívők egyházközsége. - 1890: a népszámlálás szerint Bpen 2757 g.k. hívő élt, tp-uk azonban nem volt. 1892: a hívek egyhközs. létesítését határozták el. 1895: megalakult az egyhtanács. A kegyúri tisztséget a szfőv. vállalta. A ~t 1905: Vaszary Kolos esztergomi érs. hozta létre, s a →Quoniam kánon értelmében az esztergomi főegyhm-be osztotta. Tp-ul átadta a VII. Rózsák téri (Szegényház téri) r.k. tp-ot, melyet átalakítottak. Az első par., →Melles Emil a szert-okat m-ul végezte (a szfőv. ezzel a föltétellel vállalta a kegyuraságot), a sztmisében azonban a csendes imákat és az átváltoztatás szavait ószlávul, 1910. X. 16-től gör-ül mondták. A Bpen élő ruméneket a Propaganda Kongr. 1907: mint más szertartásúakat kivette a ~ joghatósága alól, és a területileg illetékes r.k. pléb. alá rendelte, az I. vh. végén azonban visszakerültek a ~hoz. - 1909. IX. 1: a ~ bevezette a →Gergely-naptárt. - 1912: a hajdúdorogi egyhm-hez csatolták. 1968 óta a G.K. Szórványhelynökség közp-ja. P.I.

Szabó 1913:303. - Pirigyi 1982.